Ledig stadeplads på Brårupgade 2, Skive

Foto: Pixabay
ERHVERV:

På Brårupgade 2, Skive kan søges en stadeplads, som er ledig fra d. 1. juli 2020, til forhandling af f.eks. pølser, vafler, is, sodavand o.l.

Salg må ske via egen mobil/fast vogn eller bod.

Der skal foreligge en godkendelse af salgsvognen fra levnedsmiddelkontrollen og stadeholderen skal have den fornødne basisuddannelse i hygiejne eller anden relevant uddannelse inden pladsen tages i anvendelse.

Ved den kommunale godkendelse af stadeholderen, vil personer, der på grund af handicap, har vanskeligt ved at få beskæftigelse indenfor det almindelige arbejdsmarked, have fortrinsret til den ledige stadeplads, hvis personen med handicap efter kommunens vurdering, er lige så kvalificeret som øvrige ansøgere.

Stadepladsen udbydes for en periode på 2 år. Tilladelsen fortsætter derefter 1 år ad gangen efter aftale.

Ansøgning skal fremsendes til: Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive, att. Tommy Antonsen, eller til mail : toma@skivekommune.dk

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af hvilket varesortiment, der forventes solgt fra stadepladsen. Ligeledes skal der vedlægges en beskrivelse (+foto eller tegning) af den enhed, der ønskes anvendt til salg på pladsen.

Ansøgningsfristen er d. 31. marts 2020, og aftale om stadepladsen kan forventes indgået med rette ansøger snarest muligt herefter.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk