Langt flere pattegrise skal overleve i de danske stalde

ERHVERV:

Når en so føder sine grise, vil der fra naturens side ofte være dødfødte i blandt. Herefter er perioden fra fødsel til fravænning fra soen også en skrøbelig periode i pattegrisenes liv.

I 2014 levede 78,1 procent af de fødte grise ved fravænning. Med den nye aftale mellem dyrlægerne og erhvervet hæves ambitionsniveauet endnu mere, så målet nu er, at antallet af overlevende pattegrise skal bringes højere op, end til de 80 procent, der har været erhvervets egen målsætning hidtil. Fra årsskiftet vil dyrlæger, rådgivere og svineproducenter landet over derfor intensivere arbejdet med at øge overlevelsen af pattegrise i landets svinestalde.

”Allerede i foråret 2014 indgik vi i erhvervet en aftale med den daværende fødevareminister og andre aktører, der skulle øge overlevelsen blandt pattegrise. Den aftale står vi fortsat fuldt ved. Det nye samarbejde med dyrlægerne er sådan set en styrkelse af den indsats, der blev sat i gang med handlingsplanen. Er der nogen, der er interesserede i at sikre en højere overlevelse, så er det svineproducenterne selv. Og der er rigtig mange penge at tjene ved at øge overlevelsen”, siger direktør i SEGES Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

Den Danske Dyrlægeforening og SEGES Videncenter for Svineproduktion vurderer, at mindst 500.000 ekstra grise med det nye samarbejde vil overleve frem til slagtning, og dermed give markant øget indtjening i branchen.

”Der er ingen tvivl om, at langt de fleste svineproducenter i dag gør hvad de kan, for at øge overlevelsen. Men der er brug for en koordineret indsats, og det er den, vi iværksætter nu”, siger Claus Fertin.

Fokus på hver enkelt bedrift

Arbejdet indledes i samarbejde mellem dyrlægen og svineproducenten, som et tema på de faste sundhedsrådgivningsbesøg, med analyser, opsætning af mål og fastlæggelse af en plan. Nogle af de konkrete tiltag, der forventes at kunne have en positiv effekt er bl.a. faringsovervågning, kortlægning af dødsårsager og tidspunkt, og øget rådgivning fra dyrlægen om fødselshjælp, korrekt behandling af soen og pattegrisenes omgivelser. Derudover skal der mere fokus på opfølgning, så der løbende kan rettes op på problemområder.

”Der er spændende fremskridt i den indsats der allerede gøres gennem kampagnen PattegriseLIV for at øge pattegriseoverlevelsen, men det er ikke alle besætninger, der er med i det arbejde. Så for at få hele produktionen med og for alvor reducere dødeligheden inden 2020, er det nødvendigt med et supplement. Vi skal i fællesskab gøre højproduktive landbrug til verdensmestre i overlevelse. Det kræver nye metoder, fokuseret indsats og motivation. Det er mit indtryk, at vi er klar til at levere på alle områder”, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Kristian Viekilde.

Den nye kampagne bliver lanceret i Herning Kongrescenter i dag på den årlige kongres for svineproducenter. Kampagnen skydes i gang i starten af 2016.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk