Landboforening og kommune går sammen om integrationsindsats

ERHVERV:

Landbruget kan være en god indgang til arbejdsmarkedet for flygtninge. Det mener Skive Kommune og Landbo Limfjord, som nu inviterer landboforeningens medlemmer til stormøde.

Skive Kommune har i foråret igangsat en stor kampagne for at få flere flygtninge i arbejde eller uddannelse. Et af de områder, hvor der er gode muligheder for at dette kan lykkes, er indenfor landbrugserhvervet.
Derfor inviterer Landboforening Limfjord og Skive Kommune alle Landboforeningens medlemmer til stormøde den 17. maj i Landbo Limfjords lokaler på Resenvej. Formålet med mødet er, at flygtninge i Skive Kommune kan komme i praktik med mulighed for senere ansættelse hos flere af Landboforeningens medlemmer.

Baggrunden for aftalen og kampagnen er, at Skive Kommune i lighed med landets andre kommuner modtager mange nye flygtninge i disse år. Skive Kommunes borgmester, Peder Christian Kirkegaard, siger:

"Skive Kommune har en stor udfordring i de her år, med et meget stort antal flygtninge, som vi modtager, men vi tror på, at vi i fællesskab kan løfte opgaven. I det her tilfælde i et samarbejde med landbruget. Vi har en ambition om at få vores nye borgere i et uddannelses- eller arbejdsforløb fra den første dag, de ankommer til kommunen, og her er det kommende samarbejde med landbruget en vigtig del af denne ambition"

Også formanden for Landboforeningen Limfjord, Claus Clausen, har store forventninger til samarbejdet: "Vi har i forvejen gjort vore erfaringer med de udfordringer, der er ved at ansætte udlændinge, hovedsageligt fra Østeuropa", siger Claus Clausen og fortsætter:
"Vi har lært at tackle sprog-forskelle og kulturelle forskelle. Og traditionelt er landmænd rummelige, når det drejer sig om at være arbejdsgiver, fordi landbruget historisk set har beskæftiget ansatte, som ikke har haft muligheder for uddannelser. Så selv om flygtninge kommer fra andre lande, end vi ellers lige nu bruger arbejdskraft fra, så tror jeg, at vi kan løse opgaven."

De enkelte aftaler tilrettelægges individuelt mellem den enkelte arbejdsgiver, arbejdstager og Skive Kommune, oplyser Dorthe Hamrum, chef for Arbejdsmarkedsafdelingen i Skive Kommune.
Udgangspunktet er, at der opstartes med en praktikperiode på 3 måneder. Herefter er der forskellige muligheder for den enkelte arbejdsgiver, og det er ligeledes planen, at Skive Kommune og Landboforening Limfjord tilrettelægger et uddannelsesforløb, som opkvalificerer den enkelte sprogligt og fagligt for at sikre progression frem mod ordinær beskæftigelse eller erhvervsrettet uddannelse indenfor landbrugserhvervet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk