Kompetenceforløb for turismeaktører - Styrk din forretning med ny viden

ERHVERV:

Udviklingen indenfor turismeservice, formidling og godt værtskab går hurtigt og det kan være vanskeligt for den enkelte turismevirksomhed at følge med på alle områder.

Dette vil SET/Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter nu råde bod på ved at tilbyde Skiveegnens turismevirksomheder at deltage i et skræddersyet kompetenceforløb under ”Danske Turismekompetencer”.

-Danske Turismekompetencer er et nationalt projekt under Dansk Kyst- & Naturturisme (DKNT) og med økonomisk støtte fra Region Midtjylland og Den Europæiske Socialfond. Skiveegnens turismevirksomheder har derfor nu chancen for – ganske gratis – at få tilført noget af den viden, de og deres medarbejdere har brug for, så virksomheden kan vokse og skabe øget indtjening, siger erhvervskonsulent Marlene Rasmussen fra SET.

Marlene Rasmussen forklarer: -Deltagelse i kompetenceforløbet kræver ikke betaling i form af kroner og ører – men i deltagerens arbejdstid, idet hver deltager forventes gennemsnitligt at lægge 25 arbejdstimer ud over de i alt 16 timers undervisning. Hertil skal lægges timer til f.eks. udvikling i praksis, forberedelse m.m.

Forløbet strækker sig over 4 fyraftenworkshops, første gang den 10. september. Imellem de fælles møder, skal deltagerne arbejde målrettet med emnerne i egen virksomhed – en investering, der vil give afkast på både kort og lang sigt. Det kan være i form af højere kundetilfredshed, mersalg, nye markedstilpassede produkter, mere effektiv markedsføring eller mere effektiv drift.

Ifølge Marlene Rasmussen har kompetenceforløbet 4 hovedtemaer: Værtskab, herunder hvordan værtskab, storytelling og lokale elementer kan implementeres i gæsteoplevelsen; Digital markedsføring, herunder hvordan man kobler det fysiske og digitale værtskab; Service og konceptudvikling samt Oplevelsesledelse.

Hun uddyber: -Et af de allervigtigste led i at højne gæsteoplevelsen er hele ledelsesaspektet. Derfor afsluttes forløbet med en workshop med fokus på oplevelsesledelse og arbejdet med (sæson)medarbejdere, der spiller en stor rolle i den samlede gæsteoplevelse, 

SETs konsulenter har – sammen med en uddannelseskonsulent fra VEU - kompetenceafdækket en række lokale turismevirksomheder, der alle har en stabil gennemstrømning af turister. På baggrund af denne screening, har Erhvervsakademi Aarhus sammensat forløbets 4 workshops, der målrettet skal udvikle præcis de kompetencer, der kan gøre deltagernes produkt eller ydelse endnu bedre og dermed sikre virksomhedernes vækst.

Da projektet tager udgangspunkt i virksomhedens individuelle vækstpotentiale, er det nødvendigt, at de deltagende virksomheder har en nedskrevet vækststrategi eller forretningsplan. Marlene Rasmussen gør opmærksom på, at SET gerne hjælper, hvis deltagerne inden forløbet har behov for vejledning til at få præciseret virksomhedens vækststrategi eller kompetencebehov.

-Hvis du hører under målgruppen og har lyst til at fremtidssikre væksten i din virksomhed, skal du ikke tøve med at tilmelde dig kompetenceforløbet på www.skiveet.dk, lyder det afslutningsvis fra Marlene Rasmussen.

Danske Turismekompetencer

Kompetenceforløb, Skive

Workshop, mandag den 10. september kl. 16.00 – 20.00

Fysisk og digitalt værtskab

Workshop, tirsdag den 18. september kl. 16.00 – 20.00

Digital markedsføring

Workshop, tirsdag den 25. september kl. 16.00 – 20.00

Servicekoncept og konceptudvikling

Workshop, tirsdag den 2. oktober kl. 16.00 – 20.00

Oplevelsesledelse

Undervisere: Erhvervsakademi Aarhus

Alle moduler afholdes hos SET, Østerbro 7, Skive

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk