Klynge-turismeudvikling i Skive

ERHVERV:

Skive Kommune har i tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter arbejdet strategisk med turismeudvikling siden 2008. Arbejdet er foregået med udgangspunkt i de såkaldte ”oplevelsesklynger”, og metoden er nu blevet genstand for forskning fra Aalborg Universitet. De tre forskere Peter Kvistgaard, John Hird og Bodil Blichfeldt har sammen skrevet artiklen Turismeudvikling i Oplevelsesklynger med fokus på Skive Kommune.

Formanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune Arne Spicer Lindgren siger om forskernes undersøgelse af oplevelsesklyngerne:

”Vi er stolte af, at vores langsigtede arbejde med Turisme- og oplevelsesklynger har vakt forskningsmæssig interesse. Det er dejligt, at det store arbejde, der i mange år har fundet sted i de lokale oplevelsesklyngeområder, bærer frugt, og at erfaringerne kan bruges af andre. Vi har i Skive Kommune mange ambitioner med vores turismesatsning, og oplevelsesklyngerne er en væsentlig arbejdsmetode til at nå vore mål.”

Turisme og oplevelsesklyngesatsningerne er en vigtig del af arbejdet med Skive kommunes erhvervsudvikling. Skive Kommunes første turisme- og oplevelsespolitik går tilbage til 2010. Grundlaget for de arbejdsmetoder, der beskrives og anvendes i politikken, går imidlertid helt tilbage til 2008. Her udviklede Skive Kommune i samarbejde med lokale borgere klyngemetoden i relation til udviklings- og planarbejdet i Skive Kommunes landdistrikter. Gennem dette arbejde blev de første oplevelsesklynger udpeget, og indsatsen med at skabe samarbejde og nye oplevelser med udgangspunkt i det særlige ved stederne blev sat i gang.

Lektor ved Aalborg Universitet Bodil Blichfeldt, Ph.D. udtaler om Skive Kommunes arbejde med oplevelsesklynger:

”Der er ingen tvivl om, at rigtig mange kommuner vil kunne drage stor nytte af de erfaringer, som Skive Kommune siden 2008 har gjort sig med turismeudvikling gennem lokale klynger. På et meget konkret plan vil det for mange være en god idé at starte med at arbejde med de tre forskellige klyngetyper, som Skive Kommune arbejder med”, siger lektor Bodil Blichfeldt, Aalborg Universitet, der understreger, at turismeudvikling via klynger giver helt særlige muligheder for at arbejde med stedbundne potentialer.”

Oplevelsesklyngerne er geografisk afgrænsede områder i Skive Kommune med potentiale for turismeudvikling. Områderne er udvalgt efter, hvor der er vilje og energi fra de lokale aktører til stede, og opdraget til klyngerne har været og er at skabe nye produkter og samarbejder med udgangspunkt i stedernes særlige identitet.

I februar 2015 blev anden udgave af turisme- og oplevelsespolitikken vedtaget. Politikken løber fra 2015 til 2018, og klyngearbejdet er her ført videre og intensiveret.

Læs mere på www.skive.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk