Hvornår må du holde varmefri?

ERHVERV:

Drømmer du om, at temperaturen på din arbejdsplads bliver så høj, at du bliver sendt hjem for at holde varmefri? Så har det desværre lange udsigter, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Uffe Holst fra Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest:       

’Arbejdsmiljøloven giver os desværre ikke ret til at gå hjem, når temperaturen kryber op ad skalaen. Til gengæld kræver loven, at arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed – også når der er varme- og hedebølge’. 

Uffe Holst forklarer videre, at Arbejdstilsynet anbefaler forskellige temperaturgrænser afhængig af typen af arbejde, du udfører. Eksempelvis anbefales 20 – 22 °C for stillesiddende arbejde, og at temperaturen ved denne type arbejde ikke må overstige 25 °C. Han understreger samtidig, at der i dette tilfælde også er undtagelser, nemlig ved perioder med varme- og hedebølge.

’Vi må erkende, at mange danske bygningers ventilationsanlæg mere er dimensioneret til at holde os varme om vinteren og ikke afkølede under en varmebølge’, fortsætter han.

Når der er meget varmt udendørs, kan det derfor være svært at holde en passende temperatur på arbejdspladsen. Af samme årsag kan temperaturen under en varmebølge sagtens komme over 25 °C, hvilket normalt accepteres af Arbejdstilsynet. Ulempen er naturligvis, at meget høje temperaturer kan give gener og også kan udgøre en helbredsrisiko – ud over at medarbejdernes produktivitet falder.

Uffe Holst forklarer videre, at det er individuelt, hvordan medarbejderne påvirkes af høje temperaturer – nogle vil nyde 30 °C, mens andre vil føle, at døden er nær. Han oplister afslutningsvis en række gode råd til, når temperaturen stiger på arbejdspladsen:

 • Ved 40-60 pct. relativ luftfugtighed skal de ansatte have passende pauser, hvis lufttemperaturen er over 35 °C for stillesiddende arbejde og 32 °C for fysisk arbejde. Ved højere luftfugtighed skal der gives pauser ved lavere temperaturer end de ovenfor angivne.
  Pauser skal gives i lokaler/udendørs, hvor temperaturen er lavere end i det lokale, som personen skal have pause fra.
 • Om muligt kan arbejdstiden forskydes, så man møder ind tidligere om morgenen, hvor der er køligere.
 • Påklædningen bør være let. Hvis den ansatte skal bære uniform e.l., som er varm, kan det medføre, at pauserne skal forlænges.
  Måske er der normalt påbud om lange bukser på arbejdspladsen, men her kunne man i en varm periode f.eks. kombinere et langt forklæde med shorts som et alternativ, der vil beskytte medarbejderen lige så godt.
 • Der skal endvidere tages hensyn til risikogrupper (gravide, ældre, hjerte/lungesyge). Det kan være påkrævet, at de gives pauser af længere varighed eller eventuelt slet ikke udsættes for høje temperaturer. I tvivlstilfælde kan en læge rådspørges.
 • Ved symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser, hovedpine) skal personen straks hjælpes til køligere omgivelser og gives rigeligt at drikke.
 • Hvis en person besvimer/falder om, skal der tilkaldes ambulance, idet det kan være hedeslag, som skal behandles akut.
 • Det er særlig vigtigt, at der er adgang til rigeligt frisk drikkevand.

Så de fleste af os må vente til fyraften med at sætte sig på terrassen med et iskoldt glas lemonade. Og det er trods alt heller ikke så ringe.

Yderligere info fra Arbejdstilsynet og DMI
Arbejdstilsynets anbefalinger til temperaturer og hvad virksomheden kan gøre, kan findes i At-vejledning A.1.12.

På DMI’s hjemmeside kan du læse om hedeindekset. Hedeindekset viser, hvordan den følte temperatur stiger, når luftfugtigheden stiger.

Link til hedeindeks: https://www.dmi.dk/da/vejr-og-atmosfaere/kuldeindeks-og-hedeindeks/hedeindeks/

Baggrundsinformation om Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest:
Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle områder i arbejdsmiljøet. Centret har bred erfaring med arbejdsmiljø siden 1979 og har specialistviden inden for alle brancher. Samtidig er Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest en fondsejet virksomhed, som skal drives som en sund forretning uden aktionærer. Historisk set ændrede centret i 2009 navn fra BST Thy, Mors, Salling. Foruden arbejdsmiljørådgivning udbyder centret også den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og andre kurser inden for arbejdsmiljøområdet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk