Hovedrengøring af miljølovene

ERHVERV:

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder en hovedrengøring af miljø- og fødevarelovgivningen, hvor målet er færre love og regler for landmænd og virksomheder. Det er gode nyheder for den danske fødevareklynge, mener Landbrug & Fødevarer

Der er udsigt til en længe ventet hovedrengøring af miljø- og fødevarelovgivningen. Det står klart, efter at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen netop har bebudet, at en tredjedel af bekendtgørelserne under det nye Miljø- og Fødevareministerium skal være væk inden årets udgang. Eva Kjer Hansens mål er klart: Færre love og regler, og de skal være til at forstå for borgere, virksomheder og organisationer.

Landbrug & Fødevarer har i lang tid efterspurgt en hovedrengøring af miljølovgivningen, som kan gøre den mere smidig og mindre bureaukratisk, og det er derfor meget glædeligt, at ministeren nu lægger op til at gøre noget ved det, siger Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

For at sætte mængden af regler og love i perspektiv består de 2.400 love og bekendtgørelser i dag af 106 love ændret ved 84 ændringslove, og 1.451 bekendtgørelser ændret ved 723 ændringsbekendtgørelser. Og det er i længden ikke holdbart. Det er vigtigt, at hovedrengøringen kommer helt ud i alle hjørner og får luset ud i overimplementering og særregler.

Uklare og uoverskuelige regler er en direkte hindring for vækst. Detailfokusering og krav til dokumentation stiger eksplosivt - uden det giver reelle miljøforbedringer - og det forlænger sagsbehandlingstiderne, når der skal en hær af eksperter og jurister til at udrede, hvad reglerne betyder, siger Karen Hækkerup.

I dag kæmper både virksomheder og landmænd med national overimplementering af EU-regler, lange sagsbehandlingstider og administrativt bøvl, eksempelvis i forbindelse med spildevandstilladelser og miljøgodkendelser, som er med til at forsinke og begrænse udvikling og vækst i erhvervet.

Lovstrukturen på miljøområdet er fra før EU-reglerne, og det har i flere tilfælde givet udfordringer i form af overimplementering og danske særregler, der presser virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Det giver øgede omkostninger, urimeligt administrativt bøvl og stækker deres omstillingsparathed. En forenkling af reglerne kan være med til at sikre, at sagerne kører mere smidigt og med kortere sagsbehandlingstider, siger Karen Hækkerup.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk