Her er 360 grader ikke farligt!

Foto: SET
ERHVERV:

Har temperaturen sneget sig op på 360 grader ved de fleste, at det er forbundet med livsfare, hvis man kommer for tæt på. Men hos Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er de 360 grader et konkret værktøj, der hjælper virksomheder videre i deres udvikling. Og her er det ovenikøbet vigtigt at komme tæt på.        

’Jeg har i mine første 2 år hos SET, haft stor gavn af de såkaldte 360 graders screeninger’, begynder erhvervskonsulent og fundraiser, Frank Petersen. ’På denne måde kommer jeg sammen med virksomheden eller iværksætteren hurtig frem til de punkter, hvor potentialet for udvikling er størst’.

Frank Petersen har allerede brugt værktøjet overfor omkring 250 virksomheder og iværksættere. Faktisk  ligger 360 graders screeningen altid i baghovedet, når han møder nye iværksættere eller eksisterende virksomheder: ’For de fleste er tid en knap faktor. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt kan komme frem til, hvor de største udfordringer eller muligheder ligger for den enkelte. Og til det formål er værktøjet ideelt – nogle gange kommer vi hele vejen rundt, mens vi andre gange støder ind i vigtige udfordringer allerede efter ganske få spørgsmål’, uddyber han.

Også hos SET er tiden knap, når man tænker på, at der er små 6000 cvr.numre og to erhvervskonsulenter til at betjene dem. Selvom det reelle antal potentielle kunder nok snarere er en fjerdedel af de 6000, så er det vigtigt, at konsulenterne er i stand til hurtigt at spotte, hvor der er mest værdiskabende poteniale for den enkelte.

Målet for SET er i alle tilfælde at bidrage bedst muligt til at fremme vækst og udvikling. Mange gange får den enkelte en rådgivning eller sparing fra SET, som man kan arbejde videre med, mens der i andre tilfælde er behov for et længere rådgivningsforløb.

En af dem, der har haft god gavn af SET’s rådgivning er årets iværksætter 2017, Daniel Justesen, som driver Limfjordens Hus i Glyngøre. Han giver SET følgende ord med på vejen: ’SET er en fremragende sparringspartner og yderst hjælpsom overfor iværksættere og virksomheder i Skive kommune’.

I forlængelse af SET’s rådgivning er der også mange, som bliver opmærksomme på mere specifikke rådgivningsbehov, som ligger udover det SET’s selv kan tilbyde. Men også her er der hjælp at hente, idet SET har et stort netværk til andre professionelle samarbejdspartnere. Her er SET’s opgave dog altid uvildigt at anvise professionelle samarbejdspartnere, som har den fornødne kvalitet til at hjælpe virksomheden eller iværksætteren.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk