GDPR bøde på 1.2 mio kr. - Kunne det ske for din virksomhed?

ERHVERV:

GDPR eller databeskyttelsesloven er siden dens vedtagelse modtaget med manglende forståelse fra mange virksomhedsejere.

For de virksomhedsejere som håndterer mange personlige oplysninger, kan efterlevelse af GDPR regulativet opleves som meget indgribende i forhold til kommunikation og lagring af oplysninger. Ligesom regulativet kan være svært at efterleve i praksis uden at virksomheden har vedtaget en fast GDPR politik konkret tilpasset for virksomhedens efterlevelse.

Derfor afholder SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) i samarbejde med Advokathuset Funch & Nielsen P/S nu et informationskursus om praksis og håndtering af GDPR i din virksomhed.

GDPR er en forordning udstedt af EU, som fra 28.05.2018 er en del af dansk lovgivning.

I forordningen er der varslet administrative bødestørrelser op til 4 % af en virksomheds samlede globale omsætning.

I Danmark kan der kun i begrænset omfang udstedes administrative bøder – Indtil der foreligger en fast praksis er det politiet og i sidste ende domstolene som fastsætter bøder i Danmark.

Datatilsynet har indstillet Taxaselskabet 4x 35 til GDPR bøde på 1.2 mio kr. og har den 25.03.2019 anmeldt dette forhold til politiet.

Baggrunden for anmeldelsen er at taxaselskabet uden behørig begrundelse for nødvendigheden heraf har lagret og gemt kunders telefonnumre i mere end 2 år.

Det er foregået på den måde, at taxaselskabet efter 2 år har slettet alle personoplysninger om kunder bortset fra kundens telefonnr., som er anvendt som registreringsnummer til den foretagne kørsel i taxaselskabets edb system.

Taxa selskabet har anført at det ikke har nogen teknisk mulighed for, at ændre på registreringer af kørsler foretaget før persondataforordningen trådte i kraft.

Via taxaselskabets arkiv kan man se hvilke telefonnumre (og dermed personer) der på et givet tidspunkt har kørt en bestemt destination i op til 5 år – det er denne information som Taxaselskabet efter Datatilsynets indstilling ikke må gemme i mere end 2 år, og som har givet anledning til bødeindstilling på 1.2 mio. kr.

Det er nu politiet og i sidste ende domstolene, som skal tage stilling til bødens berettigelse og størrelse.

”Kunne dette eller tilsvarende ske for din virksomhed” – er et spørgsmål som vil få de fleste virksomheder til at sidde uroligt i stolen.

Specielt for de som ikke har vedtaget en konkret persondatapolitik for virksomheden, som nærmere beskriver, udreder og administrerer hvordan personoplysninger skal opbevares og slettes i virksomheden.

Det er såvel ansatte som kunder og samarbejdspartneres oplysninger der er fokus på. Gemmer du mails, kontaktoplysninger, telefonnumre, mailadresser og andre oplysninger i indbakker, adressekartotek mv. er der grund til at være særlig opmærksom herpå. 

SET tilbyder et ”update” kursus i GDPR i samarbejde med Advokathuset Funch & Nielsen P/S, på grundlag af Datatilsynets indstilling i taxasagen – ligesom den administrative praksis i andre EU-lande vil blive berørt.

Det er vigtigt at Skives erhvervsvirksomheder løbende opdateres i GDPR regler og praksis siger Erhvervskonsulent Signe Bak Jørgensen (SET) – derfor tager SET initiativ til at holde GDPR opdateringskurser herom. Vi er opmærksomme på, at virksomhederne er overdænget med informationer om GDPR, men ikke desto mindre ser vi det som en nødvendig opgave, at informere Skives Erhvervsvirksomheder løbende om GDPR reglernes udvikling og efterlevelse i praksis.

”Vi har afventet med spænding, hvilket niveau bødestørrelserne vil få i Danmark” siger Advokat Anders Jessen Schmidt, idet bødestørrelser op til 4% af virksomhedernes globale omsætning er af en størrelse som hidtil er forholdsmæssigt uset i dansk ret. Nu er der kommet en indstilling fra Datatilsynet om en bødestørrelse på 1.2 mio. kr. som for menigmand nok virker ude af proportioner. Netop derfor er der grund til som virksomhed, at have et seriøst og målrettet fokus på din virksomheds etablering og efterlevelse af en konkret GDPR politik.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk