Fuldt hus til økologiårsmøde

ERHVERV:

Der var ingen tomme pladser i salen, da de mere end 150 økologiske landmænd og økologiinteresserede i dag mødtes til årsmøde i Landbrug & Fødevares økologisektion.

Formand Hans Erik Jørgensens beretning indeholdt både ros til innovative økologiske landmænd og en opfordring om at få flere med på den økologiske vogn. Samtidig tog han fat på nogle af de usikkerhedsmomenter, fremtidige økologer måske går og bakser med.

-Lad mig slå fast, at ingen bør fravælge økologien, fordi de er usikre på adgangen til næringsstoffer. Det er klart, at der skal optimeres på en anden måde, end man er vant til, når man omlægger til økologi. Der skal arbejdes med sædeskifter, men det er slet ikke umuligt, lagde formanden Hans Erik Jørgensen selv ud.

Både i løbet af beretningen og i den efterfølgende debat blev flere alvorlige punkter taget op.

-Vi vil gerne lave en bedre slagtesvineproduktion og have færre døde smågrise. Vi skal også se på, hvordan vi kan gøre det bedre på miljøområdet, lød det fra Hans Erik Jørgensen.

Fra salen lød spørgsmål om både behandling af syge dyr og transporttid af grise. Et forslag om at økologiske varer skulle være billigere end konventionelle varer udløste en god debat.

Hans Erik Jørgensen slog fast, at han mente, at salg af økologiske varer skulle være markedsdrevet, og at der var kunder både i Danmark og i udlandet til flere økologiske varer.

Her blev han bakket op af formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

-Hold fast ved at jeres varer er penge værd, og skal koste noget ude i butikken. I har et rigtig stærkt brand, og det skal vi holde fast ved, sagde Martin Merrild, til de forsamlede økologer.

Hans Erik Jørgensen blev genvalgt som formand for Økologisektionen med høje klapsalver. Thomas Helle, fra Familielandbruget, blev valgt til posten som næstformand uden modkandidater.

-Jeg takker for valget, og ser frem til et styrket samarbejde med dig, Hans Erik, og med de dygtige ansatte på Axelborg og SEGES, sagde Thomas Helle.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk