Fokus på endnu mere værdi i lokale erhvervsnetværk

Foto: TR Consult
ERHVERV:

2016 var det store etableringsår for de lokale erhvervsnetværk i Salling. Her var fokus primært på opstart og servicering af de enkelte netværk og kontakt til potentielle, nye medlemmer. I 2017 vil der i alle 6 lokale erhvervsnetværk være fokus på at skabe endnu mere værdi for medlemmerne i de enkelte netværk.

Ved nytår 2016 sluttede projekt ’Etablering af lokale erhvervsnetværk’, som Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter havde taget initiativ til efter inspiration fra erhvervsnetværket ’Vækst i Durup’. I samarbejde med Thomas Rosenkrands fra TR Consult i Durup som tovholder på projektet og med økonomisk støtte fra Skive Kommunes Vækstpulje og LAG Skive-Viborg var det oprindelige mål at etablere i alt 4 slagkraftige og bæredygtige erhvervsnetværk.

Status på projektet ved årets afslutning var dog, at 5 nye, lokale netværk var etableret for virksomheder med tilknytning til områderne omkring landsbyerne i Roslev, Glyngøre, Jebjerg, Balling og Breum, Grønning og omegn.

I etableringsåret blev der naturligvis brugt relativt mange kræfter på opstartsmøder og på at opsøge interesserede medlemmer til de enkelte netværk. Men formålet med hele netværksprojektet har fra start været at skabe værdi for de enkelte medlemmer og på sigt at bidrage til en positiv udvikling for hele Salling-egnens erhvervsliv og landdistrikter.

I 2017 drives erhvervsnetværkene videre med stor opbakning fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, men uden økonomisk støtte. Det betyder dog ikke, at der bliver færre medlemsfordele. Ligesom sidste år vil alle medlemmer, som ønsker det, fortsat kunne benytte tilbuddet om netværkets pressearbejde, som er inklusive i medlemskontingentet. Pressearbejdet har til formål at styrke det enkelte medlems synlighed og generere øget medieomtale gennem formidling af virksomhedens erhvervshistorier til presse og øvrige medier.

Som fælles tovholder for alle netværk vil Thomas Rosenkrands desuden fortsat bruge kræfter på at fastholde og tiltrække nye medlemmer til alle netværk. Et nyt tiltag for 2017 er en trykt folder, leveret fra Salling Bogtrykkeri, som udsendes til potentielle, nye medlemmer. Folderen er et middel til at udbrede kendskabet til Sallings lokale erhvervsnetværk i endnu højere grad.

Der vil heller ikke blive færre medlemsaktiviteter, snarere tværtimod. I det kommende år vil Thomas Rosenkrands i endnu højere grad fokusere på at tilbyde arrangementer, som kan skabe mere værdi for de enkelte medlemmer. Han fortæller: ’Vi vil arbejde på at gøre det endnu mere konkret, hvad man som virksomhed kan få ud af at være med i et lokalt erhvervsnetværk. Det vil vi gøre ved bl.a. at arrangere en del mindre netværksmøder med færre deltagere, hvor emnerne er mere specifikke og hvor der er plads til sparring undervejs. ’

Thomas Rosenkrands forklarer videre, at der over de næste par uger og frem afvikles lokale møder i de enkelte netværk, hvor nogle medlemmer på skift har takket ja til at være vært for mødet og stiller sin virksomhed til rådighed som konkret ’case’. Thomas Rosenkrands fortæller om møderne: ’De enkelte værter får mulighed for at få sparring på helt konkrete problemstillinger af 5-10 deltagere, som kan have kendskab til netop den udfordring, man står med. Måske fører mødet til den rigtige løsning, men det afhænger af emnet og temaet, samt hvem der deltager.’

De første 6 møder er allerede programsat med fast dato. Udover lokale netværksmøder er der også planlagt fælles arrangementer for alle netværk, som f.eks. virksomhedsbesøg hos SKOV. Der arbejdes på flere virksomhedsbesøg bl.a. hos Cykelpartner i Jebjerg og NC Nielsen i Balling. Man kan løbende følge med i de kommende netværksaktiviteter på den fælles hjemmeside for de 6 lokale erhvervsnetværk i Salling: www.lokaleerhvervsnetvaerk.dk

Bonusinfo:
2017 byder på nye aktiviteter og arrangementer og de første 6 møder er planlagt og programsat.

Alle erhvervsfolk (medlemmer såvel som ikke-medlemmer) er velkomne til alle arrangementer, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.

Medlemmer deltager gratis, mens der til nogle af møderne er deltagerbetaling for ikke-medlemmer.

Næste lokale møde i Breum, Grønning og omegns Erhvervsnetværk:
Torsdag den 23. februar kl. 19.00-20.30 hos A. Svane.

Temaerne vil være 'markedsføring', aktiviteter for 2017 og desuden et styrket samarbejde blandt de lokale erhvervsdrivende i området.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig arrangementet på pernille@trconsult.dk.

Næste lokale møde i Roslev Erhvervsnetværk:
Onsdag den 1. marts kl. 17.30-19.00 hos Roslev Apotek.

Temaerne vil være 'fokuseret markedsføringsindsats', aktiviteter for 2017 og desuden et styrket samarbejde blandt de lokale erhvervsdrivende i området.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig arrangementet på pernille@trconsult.dk.

Næste lokale møde i Jebjerg Erhvervsnetværk:
Mandag den 6. marts kl. 19.00-20.30 hos AMC Service.

Temaet vil være 'landsbyudvikling gennem turisme', aktiviteter for 2017 og desuden et styrket samarbejde blandt de lokale erhvervsdrivende i området.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig arrangementet på pernille@trconsult.dk.

Næste lokale møde i Balling Erhvervsnetværk:
Onsdag den 8. marts kl. 17.00-19.30 hos Pulsen.

Temaet er ’kundepleje og kundehvervning’, aktiviteter for 2017 og desuden et styrket samarbejde blandt de lokale erhvervsdrivende i området.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig arrangementet på pernille@trconsult.dk.

Næste morgenmøde (p.t. foregår det i Durup):
Næste gang du har mulighed for at deltage i morgenmøde bliver:

Torsdag den 16. marts kl. 8.00 - 9.00 på Rådhuset i Durup

Under temaet ’Flere ved mere’ vil vi gerne ligesom sidst opfordre til, at man tager en konkret problemstilling med, som man kunne tænke sig inspiration til løsning af. Måske har en af de andre deltagere konkret erfaring eller kender en, der kan hjælpe dig videre?

TILMELDING: Du kan tilmelde dig arrangementet på pernille@trconsult.dk.

Virksomhedsbesøg hos SKOV:
Inden udgangen af 2016 fik vi desuden datoen på plads for det første virksomhedsbesøg i 2017:

Torsdag d. 20. april kl. 18.30 - ca. 20.30 hos SKOV i Glyngøre

I forbindelse med afslutningen af SKOVs nybyggeri vil adm. direktør Jørgen Yde Jensen give en rundvisning og efterfølgende holde et oplæg om SKOV og virksomhedens potentiale for udvikling og vækst på eksisterende og nye markeder indenfor global fødevareproduktion.

Virksomhedsbesøget arrangeres af de 6 lokale erhvervsnetværk og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i samarbejde med SKOV.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig via dette link: https://skiveet.nemtilmeld.dk/326/

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk