Første skridt mod et stærkere SET

Formand for SET,Kristian Hedegaard
Foto: Gert Laursen
Formand for SET,Kristian Hedegaard
ERHVERV:

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters (SET) bestyrelse har stillet forslag til medlemskredsen om ændring af foreningens vedtægter – kort fortalt et forslag om at reducere bestyrelsens medlemmer fra de nuværende 11 til 7, der alle vil være medlemsvalgte. Samtidig foreslås det, at bestyrelsen nedsætter to aktive underudvalg.

Vedtægtsændringen blev fremlagt og enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i SET 25. februar. Da forsamlingen imidlertid ikke var beslutningsdygtig, kommer forslaget også til afstemning på den ordinære generalforsamling i SET d. 31. marts.

SETs bestyrelsesformand, Kristen Hedegaard, forklarer: -Den foreslåede vedtægtsændring er oprindeligt et ønske fra de politiske repræsentanter om at trække sig fra bestyrelsen for derved undgå den dobbeltrolle, de sidder i. Dette bakkes op af en rapport fra Pluss, der fremhæver, at et bestyrelsesmedlem skal varetage SETs interesser, men da SET har en resultatkontrakt med Skive Kommune og dermed udfører opgaver for kommunen, kan de politiske repræsentanter i SETs bestyrelse komme i et dilemma, da de som politikere bestiller opgaven og som bestyrelsesmedlemmer er ansvarlig for dens udførelse.

Ifølge Kristen Hedegaard er det fremlagte forslag til ny bestyrelsessammensætning grundigt forberedt gennem det seneste ¾ år. Forslaget er vedtaget af en enig bestyrelse og har været behandlet af såvel EAU som forvaltningen inden fremlæggelse på den ekstraordinære generalforsamling.

I forslag til ny bestyrelsessammensætning indgår også to nye, aktive underudvalg til bestyrelsen – et erhvervsudvalg og et turismeudvalg. Der vil i udvalgene være medlemssammenfald med bestyrelsen, men udvalgene vil samtidig kunne tage ad hoc medlemmer ind, når der skal sættes fokus på specielle opgaver.

De to udvalg vil blive endeligt udpeget, når den nye bestyrelse er på plads. Men allerede torsdag - umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling - havde vi det første forberedende møde med den nuværende bestyrelses medlemsvalgte for at sætte ord på, hvad vi gerne vil med udvalgene og hvad deres rolle kunne og burde være, fortæller Kristen Hedegaard, der uddyber: -Vi tog det første skridt og blev enige om en række aktuelle emner, som underudvalgene med fordel kunne arbejde med og som alle stemmer overens med opgaverne i SETs resultatkontrakt med Skive Kommune. Blandt de opgaver vi talte om var bl.a. tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, Big Blue Skive, profilering af Skiveegnen, erhvervsmulighederne i kølvandet på Apple.  

SETs overordnede opgave er at bidrage til en positiv udvikling indenfor erhverv, turisme og bosætning i Skive Kommune. -Og det afspejles i alle vore aktiviteter, siger Kristen Hedegaard, der tilføjer: -SETs indsats måles løbende og det er vi kun glade for, for på den måde kan vi sætte ind og forbedre eventuelle kritikpunkter. Vi ser således med spænding frem til offentliggørelsen af Skive Kommunes erhvervsklimamåling, hvor et bredt udsnit af erhvervslivet har vurderet både Skive Kommunes og SETs indsats på udvalgte rammevilkår. -Skulle målingen vise sig at pege på indsatser, hvor SET bør ændre adfærd, vil der naturligvis straks blive sat ind herfor, pointerer bestyrelsesformanden.

SET er erhvervslivets forening, og medlemmerne er SETs væsentligste ressource, understreger Kristen Hedegaard, der supplerer: -Vi lytter ydmygt til medlemmernes ønsker og søger - gennem dialog, møder, netværk og løbende evaluering - at holde os a jour med medlemmernes ønsker og behov.

SET er erhvervslivets talerør overfor både politikere, forvaltning og øvrige myndigheder og både SETs bestyrelse og ledelse håber og tror på, at det nye SET med en mere skarp bestyrelse og ditto underudvalg – vil være endnu mere slagkraftig i årene fremover.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk