FN´s 8. verdensmål er centrum for lokal virksomhed

Foto: SET
ERHVERV:

FN har opstillet 17 verdensmål, som samlet set skal føre til en klode, hvor alle mennesker har mulighed for et godt liv. Mange virksomheder har taget et eller flere verdensmål til sig. En af disse er ArbejdsmiljøCenter Midt-Vest, som primært opererer på Mors, i Thy og på Skiveegnen.

Direktør Hans Jørgen Ravnborg forklarer: -Vi har i mange år arbejdet for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Men nu er hele dette vigtige arbejde sat i forbindelse med målet om at skabe en bedre klode for alle mennesker. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle, er nemlig en del af FN’s 8. verdensmål: ’Anstændige jobs og økonomisk vækst’.

Hans Jørgen Ravnborg understreger, at mange virksomheder i Danmark er godt med og at det største potentiale for forbedringer ligger i udviklingslandene. Alligevel er der meget, vi kan gøre i Danmark.

- Vi har tydeligvis en stigende udfordring omkring det psykiske arbejdsmiljø, hvor blandt andet stress er en stor udfordring for både samfundet, virksomhederne og de stressramte. Men også på det fysiske arbejdsmiljø er der plads til forbedring i Danmark, hvor der årligt anmeldes ca. 42.000 arbejdsulykker – eller svarende til godt og vel 1 ulykke hvert kvarter, hver time, døgnet rundt, året rundt, forklarer han.

Med henblik på at få mere synlighed omkring sit arbejdsmiljøarbejde og bidrag til FN’s 8. klimamål, har ArbejdsmiljøCenter Midt-Vest for nyligt meldt sig ind i Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenters (SET’s) 7 lokale erhvervsnetværk.

Netop hos SET har man også taget FN’s verdensmål til sig, og blandt andet arrangeret en velbesøgt inspirationsdag tilbage i september. Denne dag viste, at der er mange måder, hvorpå virksomheder kan bidrage til en bedre verden og samtidig gøre god forretning.

- For nogle virksomheder skal skråen lige vendes en ekstra gang, før man har den rette vinkel på, hvordan man både kan bidrage til opnåelse af FN’s ambitiøse verdensmål og forbedre sin egen indtjening. Men for en virksomhed som ArbejdsmiljøCenter Midt-Vest er sagen lige til, idet deres kerneopgave er skrevet direkte ind i et af verdensmålene, udtaler erhvervskonsulent og tovholder for SET’s lokale erhvervsnetværk Thomas Rosenkrands.

For ArbejdsmiljøCenter Midt-Vest handler det dog ikke kun om klimamål nr. 8. For ligesom så mange andre virksomheder, ønsker man generelt at bidrage til en mere bæredygtig verden, hvor der hele tiden tænkes i nye og bedre løsninger. -Men uanset hvordan man ønsker at bidrage til realiseringen af FN’s 17 verdensmål, så er der noget man selv kan gøre – både som privatperson og som virksomhed, slutter Hans Jørgen Ravnborg.

Interesserede kan finde inspiration i FN’s eget materiale på https://www.verdensmaalene.dk/handling.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk