Flere lastbiler kører nu på naturgas og biogas

Grafen viser udviklingen af antallet af lastbiler , der kører på gas
Kilde: HMN Naturgas
Grafen viser udviklingen af antallet af lastbiler , der kører på gas
ERHVERV:

Siden 2008 er antallet af lastbiler på naturgas og CO2-neutral biogas i EU-landene steget med 40 procent, viser ny opgørelse. Også herhjemme er der nu kommet gaslastbiler på vejene flere steder i landet.

To nye eksempler er dagligvarekæden Lidl og Region Nordjylland, som netop har anskaffet sig lastbiler på gas til kørsel med varer.

Antallet af lastbiler på naturgas og biogas vinder fortsat frem i mange EU-lande. I 2008 var antallet 4.142, mens tallet nu er minimum 6.578 – en stigning på ca. 40 procent i løbet af seks år. Det viser den nyeste opgørelse, som Dansk Gasteknisk Center har udført for HMN Naturgas.

Ifølge opgørelsen topper Spanien listen med 1.322 lastbiler, mens Italien indtager andenpladsen med 1.200. Nummer tre er Frankrig med 1.050 lastbiler. Sverige ligger på fjerdepladsen med 755 lastbiler på biogas og/eller naturgas.

”Kørsel på naturgas giver en beskeden CO2-fordel sammenlignet med diesel. Men de store klima- og miljøfordelene kommer i det øjeblik, at lastbilerne helt eller delvist kører på biogas. For biogassen, der bl.a. laves af gylle, fødevareaffald og spildevand, er nemlig 100 procent CO2-neutral”, siger vicedirektør Henrik Iversen fra HMN Gashandel A/S.

HMN Gashandel A/S er et datterselskab i HMN Naturgas-koncernen, som er Danmarks største naturgasselskab og ejes i fællesskab af 57 kommuner. Selskaberne i HMN Naturgas-koncernen bygger løbende gastankstationer og samarbejder med bl.a. kommuner, trafikselskaber og virksomheder om gas til køretøjer.

”Der tales meget om el til personbiler. Men når det gælder tunge køretøjer lastbiler og busser kan CO2-neutral biogas ofte være en mere oplagt løsning. Busser og lastbiler har et meget større energibehov sammenlignet med personbiler, og de store køretøjer kan køre markant flere kilometer ved at bruge gas. Det grundlæggende problem er, at det er svært og dyrt at lagre el i store mængder. Vi kender det jo fra dagligdagen, hvor smartphonens batteri ustandselig skal genoplades”, siger Henrik Iversen.

22 EU-lande har nu introduceret lastbiler på naturgas og biogas, og i de fleste af landene er antallet stigende. Det sker i takt med, at der i disse år bygges flere tankstationer til gasbiler. Fra 2013 til 2014 steg antallet af gastankstationer i EU-landene med ca. 10 procent fra 2.967 til 3.280, viser den nye opgørelse, som Dansk Gasteknisk Center (DGC) har lavet for HMN Naturgas.

I EU-landene er dog fortsat personbilerne, der udgør den største andel af gaskøretøjerne, og antallet af lette biler på naturgas og/eller biogas nu oppe på 1.125.768. Dette er næsten en fordobling i forhold til 2008, hvor antallet var 684.883.

I EU’s direktiv om vedvarende energi pålægges medlemsstaterne et bindende mål om 10 procent vedvarende energi i transportsektoren i 2020. Dette kan bl.a. være ved brug af CO2-neutral biogas.

Danmark nu også så småt med på vognen
I Danmark er antallet af lastbiler på gas fortsat beskedent. Den første gaslastbil i Danmark kom i januar 2014. En ny kortlægning fra HMN Naturgas viser, at antallet nu er oppe på 21 – og mange flere er på vej. Alene Energistyrelsens nye udbetaling af støtte vil give 50-100 nye tunge køretøjer på gas, hvoraf en del vil være lastbiler (resten vil være busser).

De fleste af lastbilerne kører helt eller delvist på CO2-neutral biogas via de nye biogascertifikater. Gaslastbilerne leveres bl.a. af Scania, Mercedes Benz, Iveco og MAN. De fleste af lastbilerne er skraldebiler, og kører i disse kommuner: København, Frederikssund, Ringkøbing-Skjern, Varde og Skive.

Et af de nyeste steder er i Region Nordjylland. Regionen har nu anskaffet sig to gaslastbiler fra Scania, som bruges til at transport af medicin.

”Her i Region Nordjylland skal vi reducere CO2-udslippet med to procent hvert år frem mod 2025. Vi er rimelig godt med, når det gælder klimavenlige bygninger. Men et af de steder, hvor vi gerne vil gøre mere er med hensyn til kørsel med tunge køretøjer. Sidste år indførte vi gasbusser, og nu har vi valgt også at investere i to lastbiler på gas. Vi skulle alligevel bruge to nye lastbiler Både lastbilerne og busserne kører på biogas via certifikater. Dermed bliver kørslen CO2-neutral”, siger kontorchef i Region Nordjyllands afdeling for bygninger og anlæg, Niels Sloth.

Et andet nyt eksempel er dagligvarekæden Lidl, som netop har taget en gaslastbil i brug. Lastbilen er leveret af Mercedes Benz og bruges til CO2-netral varekørsel via biogascertifikater.

Fakta:
I forbindelse med energiforliget har Folketinget afsat 20 mio. kr. til udbygning af infrastrukturen til gas til transportformål. Partierne bag energiforliget fra 2012 (alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance og Enhedslisten) ønsker nemlig, at der kommer forskellige klimavenlige alternativer til diesel, når det gælder de tunge køretøjer. Olie- og dieselbaseret transport tegner sig for ca. en fjerdedel af CO2-udledningen i Danmark.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk