Flere faglærte til industrien

ERHVERV:

Et usædvanligt og tæt samarbejde mellem de tre største fagforbund og landets største arbejdsgiverforening skal bane vej for flere praktikpladser og få flere til tage en uddannelse som faglært indenfor industrien.

3F, HK/Privat, Dansk Metal og Dansk Industri præsenterede i dag en ny fælles kampagne med navnet ”Hands-on”, som skal være med til at vende den negative udvikling i antallet af nyuddannede faglærte. Konsekvenserne er alvorlige for Danmark. I de kommende år vil virksomhederne mangle 30.000 faglærte, særligt inden for industriens område. For at få vendt den udvikling har de fire organisationer besluttet at samle kræfterne.

Faglærte er uundværlige for det danske samfund. De medvirker til at omsætte ny viden til nye produkter ude på virksomheder. Derfor mener de fire organisationer, at det skal være ligeså populært at gå på erhvervsskole som i gymnasiet. Det kræver blandt andet, at de unge bliver mere parate til en erhvervsuddannelse, og at det faglige niveau får et løft.

3F, HK/Privat, Dansk Metal og DI er i gang med at tage fat i 1.000 danske virksomheder over hele landet for at understøtte oprettelse af flere praktikpladser.

Alle landets 50 vejledercentre og 1.100 vejledere vil blive inviteret ud på en industrivirksomhed for at høre om mulighederne for en erhvervsuddannelse inden for industrien. Senere vil Hands-on besøge en række folkeskoler landet over, hvor fem unge rollemodeller inden for industriens erhvervsuddannelser skal kæmpe med og mod hinanden om at præsentere de mange muligheder for job, videreuddannelse og karriere i industrien.

Desuden igangsættes en indsats i hele landet, der skal få flere voksne ufaglærte til at opkvalificere sig til faglærte. Det sker gennem indsatser på arbejdspladsen, skolen og i hjemmet.

 

I forbindelse med Hands-on er der åbnet et kampagnesite og en facebookside:

Web: hands-on.dk

Facebook: www.facebook.com/handson.kampagnen

 

De fire organisationer udtaler følgende om initiativet:


Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri:
Virksomhederne har brug for dygtige faglærte. De er med til at udtænke nye produkter og smartere måder at producere på, så vi kan sælge vores varer i udlandet og tjene penge hjem til Danmark. Vi skal derfor sikre, at virksomhederne kan få nok dygtige faglærte. Det skal være ligeså populært at gå på en erhvervsskole som i gymnasiet. Det kræver, at vi får genskabt den respekt om erhvervsuddannelserne, de fortjener.


Formand Claus Jensen, Dansk Metal:
Vi skal øge kendskabet til de mange gode jobs, der findes i industrien – og gøre op med myterne. Vi skal ud på skolerne og fortælle vejledere og forældre om de gode muligheder for jobs – og om de gode muligheder for at bruge en erhvervsuddannelse i industrien som et springbræt til en videre karriere.


Sektorformand Simon Tøgern, HK/Privat:
Et job i industrien er ikke kun bag en maskine. Der er masser af administrative stillinger – og her er der behov for dygtige unge der sammen med deres kolleger i produktionen kan være med til at drive danske virksomheder fremad. Et job i Industrien giver ofte  internationale muligheder.


Formand Mads Andersen, 3F Industrigruppen:
Skal vi klare os i den internationale konkurrence, kræver det dygtige medarbejdere. Derfor er der behov for et generelt kompetenceløft, og for mange ufaglærte, som ofte er højt specialiserede, er det oplagt, at gå hele vejen, og blive faglært. Det er både til gavn for den enkelte og for samfundet.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk