Fælles fokus på udvikling af bygge- og anlægsbranchen i Skive

ERHVERV:

God og løbende dialog med virksomhederne og et forsat fælles fokus på at skærpe de unges interesse for erhvervsuddannelserne var nøgleordene, da borgmesteren, formanden for Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget samt ledende embedsmænd fra Skive Kommune forrige mandag holdt dialogmøde med repræsentanter fra Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri udsendte i juni sin årlige erhvervsvenlighedsmåling, og her indtog Skive en flot placering i top fem og ved mødet blev der kvitteret for placeringen.

»Jeg er glad for, at vi blev placeret blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner i Dansk Byggeris erhvervsklimamåling tidligere på året. Vi bestræber os hele tiden på at sikre, at Skive er en god kommune at drive virksomhed i, og med den fremgang som egnen i øjeblikket oplever med både stigende boligsalg, vækst hos egnens virksomheder og de positive tilkendegivelser fra Dansk Byggeri har vi meget at glæde os over. Vi lægger dog meget stor vægt på dialogen med vores lokale repræsentanter fra Dansk Byggeri for hele tiden at kunne indkredse områder vi kan blive endnu skarpere på, « siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune.

På dagsordenen var endvidere partnerskabsaftalen om erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk i Skive. Dansk Byggeri er en del af partnerskabet, som har til formål at øge og fastholde interessen for erhvervsuddannelserne blandt egnens unge samt sikre elev- og lærepladser.

»Igen i år placerer Skive Kommune sig rigtig flot, når det kommer til erhvervsvenlighed, og det glæder vi os naturligvis over hos Dansk Byggeri. Vi har en god løbende dialog med kommunen bl.a. gennem vores partnerskabsaftale,« udtaler formand Niels Hansen, Dansk Byggeri i Midt- og Vestjylland,

»Det er vigtigt, at vi får uddannet en ny generation af dygtige håndværkere. I samarbejdet med Skive Kommune er der stor enighed om, at det er vigtigt at arbejde aktivt med et fælles fokus på erhvervsuddannelserne og på at skærpe interessen for håndværksfagene allerede i folkeskolen,« tilføjer formand Lars Knudsgaard, BYG Skive – Salling.

Skive Kommunes budgetforhandling for 2017 er netop afsluttet, og her er der lagt op til en fortsættelse af udviklingssporet vedrørende erhvervsudvikling og bosætning i det kommende anlægsbudget. Ved dialogmødet blev det drøftet, hvor vigtigt det er, at Skive Kommune fortsat informerer lokale virksomheder om planlagte udbud på bygge-/anlægsområdet bl.a. ved de årlige informationsmøder for branchen.

»Vi prioriterer dialogen med de lokale bygge- og anlægsvirksomheder højt, og der er enighed om, at kommunens årligt tilbagevendende informationsmøde om anlægsprojekter skal fastholdes, så virksomhederne får et indblik i, hvilke projekter det vil blive muligt at byde ind på i løbet af året,« fortæller kommunaldirektør Per Mathiasen, og bemærker, at mødet bliver placeret så tidligt på året som muligt af hensyn til virksomhederne.

For at øge gennemsigtigheden vedrørende de mindre bygge- og anlægsopgaver, har Skive Kommune desuden en håndværkerliste på tegnebrættet, der skal gøre det muligt for egnens virksomheder at tilkendegive, hvilke opgaver de kan være interesserede i at afgive tilbud på - noget Dansk Byggeri og egnens virksomheder har efterspurgt.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk