Få styr på datasikkerheden

ERHVERV:

Den 25. maj 2018 bliver den danske persondatalovgivning erstattet af EU's General Data Protection Regulation – kaldet GDPR, Persondataforordningen – databeskyttelsesforordningen.

Uanset hvad man kalder den, sætter forordningen ekstra fokus på datasikkerhed og behandling af persondata – herunder også oplysninger om medarbejdere. Det handler om bl.a. om skærpede krav til samtykke og bødekrav på op til 20 mio Euro – eller 4% af virksomhedens/koncernens globale omsætning.

Skiveegnens virksomheder skal naturligvis have det bedst mulige rygstød for at få datasikkerheden bragt i orden inden maj næste år. Derfor inviterer SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter til fyraftensmøde tirsdag, den 10. oktober kl. 15.00-18.00. På mødet vil der være indlæg fra såvel Rigspolitiets National Cyber Crime Center som Alexandra Instituttet – afsluttede med en workshop med fokus på deltagernes aktuelle spørgsmål.

 -For at få belyst hele spektret omkring datasikkerhed, har vi valgt også at invitere Rigspolitiets National Cyber Crime Center (NC3), fortæller erhvervskonsulent Frank Petersen fra SET, der uddyber: -Nicolai Larsen fra NC3 vil orientere om det aktuelle trusselsbillede indenfor internet-kriminalitet, og hvad man som virksomhed skal være opmærksom på.

Efter at have fået det mere overordnede, internationale billede, får deltagerne input fra to af Alexandra Instituttets specialister i IT-sikkerhed. Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, som hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og teknologi.

- Leder af Alexandra Instituttets IT-sikkerhedslab, Gert Læssøe Mikkelsen, vil fortælle generelt om IT-sikkerhed, brug af data og den nye persondataforordning, oplyser Frank Petersen, der tilføjer, at Gert Læssøe Mikkelsen sidder i flere råd og grupper, der rådgiver ministerier og styrelser i forhold til IT-sikkerhed.

Fra Alexandra Instituttet kommer også Berit Skjernaa, der har været involveret i det praktiske arbejde med at komme i gang med implementeringen af persondataforordningen samt planlægningen af en undersøgelse, der skal give et billede af de udfordringer virksomheder står med i forbindelse med denne implementering. Berit Skjernaa er IT-sikkerheds- og privacy specialist og InnovationsAgent hos Alexandra Instituttet.

-Berit vil orientere deltagerne om de erfaringer hun har indsamlet gennem arbejdet med implementeringen, lyder det fra Frank Petersen, der pointerer, at der efter alt det tørre – men nødvendige – baggrundsstof vil være tid til networking over en bid mad inden mødet afsluttes med en times workshop, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere forskellige aspekter ud fra deres egen situation.

Har du helt styr på din egen virksomheds datasikkerhed? Og din udbyders? – så er SETs informationsmøde sikkert ikke noget for dig. Men hvis du vil have styr på … hvad du egentlig skal have styr på fra den 25. maj næste år, så sæt tre timer af og deltag i informationsmødet den 10. oktober, lyder opfordringen fra Frank Petersen, der henviser til www.skiveet.dk for tilmelding til mødet.

FAKTA
Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 15:00 til 18:00
Østerbro 7, 7800 Skive

Deltagerpris:
SET medlemmer:    64 kr. excl. moms
Ikke-medlemmer:    80 kr. excl. moms

Tilmelding/betaling:
www.skiveet.dk / Arrangementer
Senest mandag d. 9. oktober 2017 kl. 12:00

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk