Et Springbræt til at komme godt i gang

ERHVERV:

Nu står SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) endnu engang klar med Springbræt – et to-dages forløb for nystartede og potentielle iværksættere. I løbet af de to kursusdage - den 15. og 22. marts 2017 - får deltagerne mulighed for at finde ind til kernen af deres ide, så de får den rigtige start til at skabe en sund og levedygtig virksomhed.

-Går du rundt med en iværksætter i maven? Måske er du allerede startet?, lyder spørgsmålet fra SETs eventmanager Lise Korsgaard, der fortsætter: -Hvis ja, så får du det bedste afsæt ved at deltage i SETs Springbræt, hvis mål er at hjælpe iværksætterne med at få en klarere profil og give dem input og sparring til at starte og drive netop deres virksomhed - ud fra devisen. ” Min succes tager udgangspunkt i det, jeg brænder for”.

Springbrættet er både for nystartede iværksættere og for de potentielle iværksættere, der måske ikke har fået CVR-nr. endnu, men ved hvilken virksomhed, de vil starte - altså kender produkt/ydelse.

Det kommende springbrætforløb har to gæsteunderviser: Christian Fuglsang, Fuglsang&Co og Malene Thune, tilpas.nu. Christian Fuglsang underviser og rådgiver både iværksættere og virksomheder i entreprenørskab og innovation. Malene Thune har været selvstændig i ca. 20 år og har derfor masser af viden om de udfordringer, en iværksætter støder ind i og hvordan de kan håndteres. Malene stiller de spørgsmål, der skal til for at finde ind til kernen og hun har erfaring med, hvad der virker og hvad der ikke virker.

Lise Korsgaard gør opmærksom på, at Springbræt er anderledes end de fleste andre iværksætterkurser.

-Hvis deltagerne har specifikke spørgsmål til en advokat, revisor eller lignende henvises de til SETs månedlige iværksættercafé, ligesom SET gerne sætter et specialkursus på programmet efter behov. Derfor har vi ikke afsat tid i forløbet til de traditionelle iværksætter-fag som jura, økonomi og markedsføring. Springbræt forløbene er også anderledes på den måde, at vi forsøger at lave små hold, så gruppen kan blive tætte - og vi oplever faktisk ofte, at deltagerne fastholder deres netværk efterfølgende.

Dag 1 har overskriften ” Min succes tager udgangspunkt i det, jeg brænder for”. Deltagerne skal arbejde med at finde ind til kernen af, hvad der driver den enkelte – også på den lange bane. Der skal være sammenhæng mellem det, virksomheden tilbyder sine kunder og det som iværksætteren brænder for. Det skaber succes og er mest holdbart i længden. Også de personlige/psykiske barrierer de fleste iværksættere kommer til at stå over for vil være en del af pensum. Dagen rummer kort sagt tips og tricks til det, der er vigtigt for at give den kommende virksomhed en klar profil.

Mellem de to kursusdage, skal kursisterne arbejde med deres egen forretningsplan. På kursets anden dag, skal deltagerne arbejde videre med egen forretnings/strategiplan, der bl.a. vil blive brudt ned i mindre og mere overskuelige bidder som f.eks. målgruppe, produkt/service, tid og penge og salg.

Kort fortalt rummer dagen en opstilling af mål både i forhold til det personlige, det strategiske og det økonomiske.

Lise Korsgaard lover, at deltagerne går fra Springbræt-forløbet med en lille forretningsplan samt en køreplan for de næste skridt for at komme godt videre/ i gang.

-Er du lige startet – eller planlægger du at blive selvstændig – så er Springbræt et rigtig godt udgangspunkt, understreger hun og opfordrer alle interesserede i at læse mere om indhold, tid, sted og pris på www.skiveet.dk (under arrangementer), hvor man også kan tilmelde sig til forløbet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk