Et Springbræt til at komme godt i gang

ERHVERV:

Nu står SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) endnu engang klar med Springbræt – et to-dages forløb for nystartede  og potentielle iværksættere.

I løbet af de to kursusdage - den  9. og den 17. november - får deltagerne mulighed for at finde ind til kernen af deres ide, så de får den rigtige start til at skabe en sund og levedygtig virksomhed. 

-Målet med Springbræt er at hjælpe iværksætterne med at få  en klarere profil og give dem input og sparring til at starte og drive netop deres virksomhed, fortæller  SETs eventmanager Lise Korsgaard, der tilføjer: -Vi forsøger at lave små hold, så gruppen kan blive tætte og vi oplever faktisk ofte, at deltagerne fastholder deres netværk efter Springbræt-forløbene.

Springbrættet er både for nystartede iværksættere og for de potentielle iværksættere, der måske ikke har fået CVR nr endnu, men ved hvilken virksomhed, de vil starte - altså kender produkt/ydelse.

Gæsteunderviser på det kommende Springbræt-forløb er Christian Fuglsang, der til dagligt driver virksomheden Fuglsang&Co, hvor han underviser og rådgiver både iværksættere og virksomheder i entreprenørskab og innovation.

Lise Korsgaard gør opmærksom på, at Springbræt er anderledes end de fleste andre iværksætterkurser.

-Hvis deltagerne har  specifikke spørgsmål til en advokat, revisor  eller lignende henvises de til SETs månedlige iværksættercafé, ligesom SET gerne sætter et specialkursus på programmet efter behov. Derfor har vi ikke afsat tid i forløbet til de traditionelle iværksætter-fag som advokat, revisor, bank, reklamebureau.

På dag 1 skal deltagerne arbejde med at finde ind til kernen af, hvad der driver den enkelte – også på den lange bane.  Der skal være sammenhæng mellem det, virksomheden tilbyder sine kunder og det som iværksætteren brænder for. Det skaber succes og er mest holdbart i længden.

Dagen rummer kort sagt tips og tricks til det der er vigtigt for at give virksomheden en klar profil.

På kursets anden dag, skal deltagerne arbejde med egen forretnings/strategiplan, der bl.a. vil blive brudt ned i mindre og mere overskuelige skridt som f.eks. målgruppe, produkt/service, tid og penge og salg.

Kort fortalt rummer dagen en opstilling af mål både i forhold til det personlige, det strategiske og det økonomiske.

Lise Korsgaard lover, at deltagerne går fra Springbræt-forløbet med en lille forretningsplan samt en køreplan for de næste skridt for at komme godt videre/ i gang.

-Er du lige startet – eller planlægger du at blive selvstændig – så er Springbræt et rigtig godt udgangspunkt, understreger hun og opfordrer alle interesserede i at læse mere om indhold, tid, sted og pris på skiveet.nemtilmeld.dk, hvor man også kan tilmelde sig til forløbet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk