Erhvervsnetværket Vækst i Durup tangerer sin rekord

Foto: TR Consult
ERHVERV:

Sidste forår var Vækst i Durup nået op på 27 medlemmer, inden en konkurs ramte et af medlemmerne, hvorefter antal medlemmer i en periode var faldende indtil starten af i år. Men i efteråret kom antallet atter op på 27, hvormed erhvervsnetværket tangerer sin rekord.   

’Erfaringsmæssigt ved vi, at enkelte medlemmer forlader os’, begynder tovholder Thomas Rosenkrands. ’Den primære årsag har været lukninger af virksomheder eller afdelinger, mens ganske få har valgt af træde ud af andre årsager’.

Han forklarer videre, at netværket derfor arbejder meget bevist med at tiltrække nye medlemmer, så netværkets størrelse fastholder en kritisk masse, der helst ikke må komme for langt under 25. Han er derfor rigtig glad for at det trods en håndfuld udmeldelser i netværkets levetid nu er lykkes at tangere den halvanden år gamle rekord.

Det seneste nye medlem er Simone Bech, der i Åsted på 10. år driver sin klinik Hos Simone. For Simone Bech er netværkstanken bestemt ikke fremmed. Så sent som 13. oktober var hun med til at samle godt halvdelen af de 20 alternative behandlere i det nordlige Salling. Hendes formål var at drøfte samarbejdsflader og udviklingspotentialer. Tilsvarende gør sig gældende for hendes deltagelse i Vækst i Durup: ’Jeg håber, at vi kan både inspirere og udfordre hinanden på tværs af brancher og på den måde ’nudge’ hinanden til en god udvikling’, forklarer hun.

I den kommende tid er der flere aktiviteter på programmet i netværket: Generalforsamling den 17. november og uformelt morgenmøde den 30. november. Samtidig er erhvervsnetværkets medlemmer inviteret med til forskellige arrangementer hos Sallings øvrige erhvervsnetværk: Arrangement på Roslev Kro den 2. november, arrangement om salg den 21. november i Pulsen samt et åbent hus hos JAMO-huset den 7. december.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk