Erhvervsnetværk i Thise

ERHVERV:

Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenter (SET) søsatte i år et ambitiøst projekt, der skal skabe mere vækst og udvikling i landdistrikterne. Midlet er etablering af lokale erhvervsnetværk. Man har allerede etableret et netværk i Glyngøre og nu er man også officielt i gang i Thise. En af medlemmerne forklarer:

’De fleste af min virksomheds opgaver ligger i øjeblikket på Sjælland’, begynder Lars Zedlitz Alberg, der arbejder med at facilitere udviklings- og forandrings-processer i virksomheder og offentlige organisationer. ’Da jeg også er orienteret mod det midt- og vestjyske har jeg samtidig en stor interesse i at bidrage til lokal vækst og udvikling. Derfor var jeg også klar, da muligheden for at etablere et lokalt erhvervsnetværk i Thise opstod’.  

Han forklarer videre, at timingen er god, da der i forvejen er interesse for Thise via de to lokale fyrtårne Søren Vester og Thise Mejeri.

Også SET’s direktør Alice Bank Danielsen glæder sig over, at projektet nu starter netværk nummer 2 op:

’Vi ved, at der er flere steder, hvor man har stor interesse for at bruge et lokal erhvervsnetværk til at skabe udvikling og vækst. Men vi kan også se, at tiden er en knap faktor. Og det er også derfor, at projektet har en fast tovholder, der varetager alle praktiske og ofte tidskrævende opgaver’.

Den kommende tid vil erhvervsnetværket forsøge at tiltrække flere virksomheder i området, så medlemstallet kan vokse til i første omgang en 10 stykker. Ambitionen er på længere sigt at samle omkring 20 virksomheder.

Baggrundsinformation: Etablering af lokale erhvervsnetværk drives af SET efter erhvervsnetværket ’Vækst i Durup’s model. Skive Kommune og LAG Skive-Viborg har begge givet tilsagn om 150.000 kr. til projektet, som løber til udgangen af 2016. Foruden denne finansiering indgår privat medfinansiering på 116.000.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk