Erhvervsfremme er som et isbjerg - kun 10% er synligt

Direktør Uffe Frovst
Foto: Jeppe Ladefoged
Direktør Uffe Frovst
ERHVERV:

Alle kender isbjerget, hvor kun 10% er synlig over vandoverfladen. De resterende 90% er usynlige. Det samme gør sig gældende for arbejdet hos SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter: Her er også kun 10% synlig for offentligheden.

De 10% af SETs arbejde, som er umiddelbart synlig, er naturligvis først og fremmest turismemarkedsføring og samarbejdet med SETs TurismePartnere og Enjoy Limfjorden, men også arrangementer, kurser og temamøder – den månedlige iværksættercafé, de lokale erhvervsnetværk og SETs satellitkontorer i Durup, Hald og Balling.

-Der er to spørgsmål, som vi ofte får om SET. To spørgsmål, hvis svar er viklet ind i hinanden, fortæller direktør Uffe Frovst og uddyber: Det første spørgsmål er ”får I ikke bare en pose penge fra kommunen til fri afbenyttelse?” Det andet er: ”Hvorfor fortæller I ikke mere om, hvad SET laver?”

Skive Kommune er ifølge loven forpligtet til at yde erhvervsfremme og -service for at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. SET er på kommunens budget, fordi Skive – i lighed med hovedparten af de danske kommuner - har valgt at udlicitere disse opgaver til det lokale erhvervscenter. De konkrete opgaver, som SET skal varetage på kommunens vegne, er specificeret i en resultatkontrakt, der er baseret på de overordnede rammer i Skive Kommunes Erhvervspolitik og Turisme- og oplevelsespolitik.

-Størstedelen af opgaverne i resultatkontrakten udgør netop de 90%, der er usynlige, fortæller direktør Uffe Frovst, der opremser nogle af disse opgaver: 1:1 erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, henvisning til privat rådgivning, fundraising, projektudvikling og brobygning til erhvervslivet og samarbejde med uddannelsesinstitutioner, iværksættermiljøer og lokale myndigheder.

Ifølge Uffe Frovst har SET i løbet af det seneste år har haft flere end 500 iværksættere og virksomheder ”mellem hænderne” i forbindelse med vejledninger og forløb. Hertil skal lægges tæt kontakt med ca. 40 virksomheder i forbindelse med tungere fundraisingforløb og godt 2200 kortere vejledninger.

-Der ligger en opgave i at fortælle, at SET rent faktisk dagligt gør en forskel for Skiveegnens virksomheder og iværksættere via de lovbundne opgaver, der ligger i resultatkontrakten – selv om det vi arbejder med i realiteten er usynligt p.g.a. vores tavshedspligt, konstaterer Uffe Frovst.

SETs direktør forklarer, at øget synlighed derfor ikke handler om at promovere SET i form af ”se hvad vi kan” headlines. -For - uanset hvor gerne vi end ville, kan SET jo ikke fortælle offentligheden om virksomhedernes og iværksætternes interne anliggender, da dette er fortroligt, fastslår han.

For Uffe Frovst handler ordet ”synlighed” derfor mere om at gøre flere virksomheder og iværksættere opmærksomme på, hvordan SET kan hjælpe med skabe udvikling og vækst. Hvis dette efterfølgende fører til gode, positive væksthistorier fra egnens erhvervsliv vil det samtidig – som en bonus - øge Skiveegnens synlighed og dermed brande Skive som en god erhvervskommune, der kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye tilflyttere. 

-Måske et fortærsket udtryk, men Skive kommune vil stå endnu stærkere som et godt sted at bo, arbejde og tilbringe sin fritid og ferie, hvis vi står sammen om at promovere, hvad Skiveegnen kan og vil, konkluderer Uffe Frovst, der slutter med en opfordring til egnens erhvervsliv: -Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe DIN virksomhed.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk