Endelig beslutning om fusion mellem EnergiMidt og HEF

ERHVERV:

Fusionsplanerne mellem HEF, Himmerlands Elforsyning og EnergiMidt blev i dag vedtaget med overvældende flertal på ekstraordinære repræsentantskabsmøder hos begge selskaber. Udsigten til betydelige markedsmæssige og forretningsmæssige udviklingsmuligheder og synergier ligger til grund for fusionen, der nu afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Fakta om det fusionerede selskab
  • 383.000 andelshavere
  • Koncern med fem divisioner: Forsyning, Energi, EnergiTeknik, Fiberbredbånd og Renewables
  • 950 medarbejdere

HEF og EnergiMidt har allerede i dag et tæt samarbejde om blandt andet udrulning og etablering af fiberbredbånd, og selskaberne vil med fusionen samle kræfterne yderligere og udnytte de stærke samarbejdsrelationer. For begge selskaber gælder, at fusionen ses som et led i en overordnet strategi om fortsat konsolidering og vækst. 

Konsolideringen vil give det fusionerede selskab betydelige stordriftsfordele og være med til at sikre en fortsat robust økonomi. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at det fusionerede selskab også i fremtiden kan fastholde og tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer.

En sammenlægning vil gøre det fusionerede selskab til en mere markant aktør på flere af de markeder, som selskabet allerede i dagopererer i, og vil frigøre ressourcer til yderligere vækst og udvikling inden for forretningsområderne. Det er ambitionen, at væksten skal medvirke til en positiv samfundsudvikling i regionen og i særlig grad komme det fusionerede selskabs kunder og andelshavere til gode i form af bedre produkter og lavere priser.

Med et geografisk område, der kommer til at dække store dele af Jylland fra Aalborg i nord til Vejle i syd, har det været vigtigt for begge selskaber at fastholde den lokale forankring. Med fusionen får forretningsområderne vedrørende el- og varmeforsyning, el- og gashandel, energirådgivning, udelys og tekniske ydelser derfor tilhørsforhold i Aalborg, mens forretningerne vedrørende fiberbredbånd, produktion af vedvarende energi samt koncernledelse og stabsfunktioner forankres i Silkeborg, hvor hovedsædet også placeres.

Martin Romvig (HEF) bliver administrerende direktør i det fusionerede selskab, mens Mads Miltersen (EnergiMidt) vil være viceadministrerende direktør. Bestyrelsesformand og viceformand bliver henholdsvis Jan Skytte Pedersen (EnergiMidt) og Christian Greve (HEF).

Efter konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen bliver det fusionerede selskab landets tredjestørste energiselskab med flere end 383.000 andelshavere.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk