Eksperter sår tvivl om godkendelse af pesticider

ERHVERV:

Internationale eksperter understreger behov en justering af den danske godkendelsesordning for pesticider.

I en netop offentliggjort rapport fra Miljøministeriet understreger internationale eksperter, at der er et behov for at justere den danske godkendelsesordning for pesticider. Det fortæller Miljøministeriet i et link i en pressemeddelelse om sprøjtemiddelstrategien for 2013-15.

Miljøministeriet har bedt en gruppe internationale eksperter om se nærmere på, og komme med anbefalinger til, den danske godkendelse af sprøjtemidler. Af rapporten fremgår det blandt andet, at det danske godkendelsessystem er unødigt tungt og at en ændring af systemet kan ske, uden at det går ud over grundvandet.

- Det danske godkendelsessystem giver landbruget et unødigt handicap. Rapporten her er et helt tydeligt bevis for, at systemet snarest bør laves om, og ikke næste år, som ministeriet lægger op til, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Eksperterne peger på, at den meget restriktive danske tilgang til vurderingen af risikoen for grundvandet betyder et mindre udvalg af pesticider i Danmark. Det vil øge risikoen for resistens og dermed risikoen for ikke at kunne bekæmpe skadevoldere.

- Det er stærkt problematisk, at vi har et godkendelsessystem, som unødigt begrænser antallet af midler og medfører, at vi ikke kan beskytte vores afgrøder, siger Lars Hvidtfeldt.

I Danmark kan pesticider, der nedbrydes langsomt, ikke blive godkendt. Eksperterne mener, at dette krav potentielt hindrer godkendelse af sprøjtemidler, der ikke udgør en risiko for grundvandet, skriver Miljøministeriet i sin gennemgang af rapporten.

- Eksperterne understreger altså, at de danske myndigheder bør se nærmere på de metoder, man anvender til grundvandsovervågning. Nu er tiden inde til, at man får lavet et repræsentativt billede af pesticider i grundvandet, i stedet for at anvende de metoder, man bruger i dag, siger Lars Hvidtfeldt.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk