Det økologiske landbrug som drivkraft i lokal udvikling

ERHVERV:

Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive har i samarbejde med en række aktører fået bevilget støtte fra VILLUMFONDEN og VELUX FONDEN til et 5 årigt udviklingsprojekt i Østsalling. Det samlede støttebeløb udgør 4.825.000 kr.

Projektet hedder LivSalling, fordi det gerne skulle give endnu mere liv i Salling området.

Projektets formål er at demonstrere mulighederne for bæredygtigt mindre økologiske landbrug med henblik på at tiltrække nye landbrugere til området, således at der kan etableres en klynge af op til 20 mindre landbrug i Østsalling.

Ved at udvikle en lokal klynge af nye landbrug er det forventningen, at der vil blive skabt en dynamik omkring økologisk landbrug og bosætning i lokalområdet, der vil give positive konsekvenser på natur og befolkningsudvikling.

Østsalling er valgt som udviklingsområde, fordi det er tæt på det økologiske Thise mejeri, og fordi området besidder både befolkningsmæssige og naturmæssige kvaliteter, der kan gøre det attraktivt at flytte til og drive landbrug.

Produktionshøjskolen Marienlyst har i 27 år været aktivt involveret i uddannelse af unge, og har værksteder, der omfatter økologisk jordbrug samt café og køkken. Produktionshøjskolen har valgt at gå aktivt ind i projektet for at styrke udviklingen af lokale arbejdspladser indenfor økologi og fødevarer.

Tidsplan

Projektets første fase er en dokumentation af driftsøkonomi af mindre økologiske bedrifter med konkret udgangspunkt i eksisterende malkebrug i størrelsen 40-50 ha.

På baggrund af dokumenteret driftsøkonomi er det hensigten, at der skal erhverves 1-2 demonstrationsbrug, hvor der etableres en daglig drift, som kan stå som forbillede for kommende etableringer af nye landbrug i området.

Med henblik på at holde etableringsomkostningerne nede for de nye landbrugere vil der blive etableret en jordfond, som kan foretage jordinvesteringer.

I løbet af projektets forløb er det forventningen, at nye landbrugere vil etablere sig lokalt og blive en del af en bosætningsklynge, hvor der både vil være et stærkt fagligt, arbejdsmæssigt og socialt fællesskab.

Langsigtede mål i projektet

Det helt overordnede formål med projektet er at vise nye veje til, hvordan vi i Danmark udnytter vores jordressourcer bedst muligt samtidig med, at vi giver liv i landdistrikterne og værner om naturen. Igennem LivSalling projektet er det målet at inspirere andre dele af landet til at gennemføre tilsvarende udviklingsprojekter.

Projektets aktører:

Inspiration til projektet er kommet igennem dialog med Poul Pedersen og Ingrid Arnborg, som driver et mindre økologisk malkebrug i Østsalling.

Projektet er udviklet fra idé-fasen i samarbejde imellem Produktionshøjskolen Marienlyst og projektet ”Det samfundsnyttige landbrug”, som har base i Økologisk Landsforening.

Arbejdsgruppen omkring projektet består af: landbruger Ingrid Arnborg, økologikonsulent Thorkild Nissen, seniorforsker Aarhus universitet Mette Vaarst og Egon Noe, projektleder Lone Andreasen og forstander Sven Irgens-Møller Produktionshøjskolen Marienlyst.

Produktionshøjskolen Marienlyst er projektansvarlig. Projektleder er forstander Sven Irgens-Møller.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk