Budget med plads til vækst

ERHVERV:

Gl. Skive Hus skal renoveres, Greeb Lab Skive skal realiseres, og Glyngøre Aqua Park skal videreudvikles. Derudover skal der bruges et tocifret millionbeløb til fremme af bosætnings – og erhvervs udviklings projekter. Skive Byråd vedtog i aftes næste års budget, hvor der blandt andet er sat penge af til ovennævnte med det formål at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen.

Solid økonomi
Skive Kommunes budget 2016 indeholder både besparelser og udvidelser. Mens der er fundet besparelser for 15,6 mio. kroner, er budgettet udvidet med 28,5 mio. kroner.

Vores likviditet i Skive Kommune er solid i de her år. Det betyder, at vi i budget 2016 kan tillade os at sætte ekstra penge af til anlægsprojekter. Med igangsætning af flere udviklingsprojekter indenfor erhverv og bosætning bidrager vi til den dagsorden, der er så vigtig for os, nemlig at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen, fortæller borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Penge til anlæg
Byrådet har en politik om, at kommunen skal have et overskud på 50 – 60 mio. kroner. Dette er også tilfældet for budget 2016, hvor det budgetterede overskud er på 53,5 mio. kroner. For anlægsudgifterne er det politikken, at der skal bruges omkring 40 – 50 mio. kroner på anlæg årligt, men for 2016 er dette niveau løftet til godt 82 mio. kroner inkl. jordforsyning.

Vi vil næste år bruge ekstra penge på for eksempel infrastruktur, det gælder både ny asfalt og bedre mobildækning, og det vil komme alle borgere og virksomheder til gavn. Desuden har vi prioriteret store projekter, som på forskellig vis indeholder betydelig vækstpotentiale for egnen, siger Peder Christian Kirkegaard.

Erhvervsudvikling og bosætning
Der afsættes en pulje på 10 mio. til projekter til fremme af erhvervsudviklingen og bosætningen indenfor rammerne af de af byrådets vedtagne ”Bosætningsstrategi 2014 -2018” og Erhvervspolitikken ”Vækst og udvikling i Skive Kommune.”

Gl. Skivehus
Skive Kommune købte i 2013 Gl. Skivehus, og den historiske bygning skal de kommende tre år renoveres for 15 mio. kroner. Arbejdet går i gang i 2016, hvor der er afsat tre mio. kroner til projektet. Renoveringen skal bevare bygningernes udvendige karakter, mens der indvendigt skal skabes funktionelle og nutidige erhvervslokaler. Desuden vil der blive etableret ca. 12 nye parkeringspladser ved Gl. Skivehus.

GreenLab Skive
Skive Kommune har en vision om at etablere fremtidens energicenter ved Kaastrup, og byrådet har sat 24 mio. kroner af til projektet i 2016 og overslagsårerne. GreenLab Skive er et fuldskala testcenter for alternative energiformer, ligesom det vil indeholde en innovationspark for nye og eksisterende virksomheder med lokal egns- og erhvervsudvikling for øje.

Salling Aqua Park
I 2013 blev Nordeuropas største dykkerpark etableret i Glyngøre. Det var første fase i projekt Salling Aqua Park, der har en målsætning om at blive én af Limfjordens fem største attraktioner. Byrådet har nu sat knap 10 mio. kroner af de kommende tre år til projektfase to og tre, hvor lystbådehavnen i Glyngøre skal udvides, og der skal etableres et maritimcenter på det nye moleanlæg.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk