Bliv blandt de bedste online

ERHVERV:

I samarbejde med Succes Online har SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter allieret sig med nogle af landets skarpeste digitale eksperter, der over 2 kursusdage á 4 timer vil hjælpe Skiveegnens små og mellemstore virksomheder over de forhindringer, der er afgørende for succes online – og sende dem op blandt de bedste.

Digitalisering kan nemlig sætte fuld gang i Skives vækst, eksport og jobskabelse.
Analyser fra bl.a. Boston Consulting Group (BCG) peger i retning af, at Danmark kan blive et meget rigere samfund, hvis vi formår at favne digitaliseringens mange muligheder.

-Vi tilbyder kurset gratis til et begrænset antal lokale virksomheder, fortæller Lise Korsgaard, der er eventkoordinator hos SET. Hun fortæller, at de to Succes Online-workshops – henholdsvis den 30. maj og 13. juni - dækker over blandt andet søgemaskinemarkedsføring, sociale medier og e-mailmarkedsføring.
Hver deltager får sin egen handlingsplan, der hjælper med at prioritere den næste digitaliseringsindsats.

På Kick-off mødet ”Bliv bedst på nettet” den 30. maj gennemgår Succes Online de fem udfordringer, der er altafgørende for succes på nettet: Hjemmesidens teknik, hjemmesidens indhold, data og sporing, synlighed på nettet samt optimering og fastholdelse.
Den 13. juni afholdes ”Værkstedet: Fra tjekliste til handlingsplan”. Denne dag arbejder deltagerne praktisk - i samspil med den digitale ekspert og meddeltagere - på deres egen kommende digitaliseringsindsats. Deltagerne får en handlingsplan, der sætter fokus på netop deres muligheder på nettet.

Succes Online er opstået på initiativ af Google i alliance med Erhvervsstyrelsen, PwC, DI, IVÆKST med flere.
Succes Online har siden 2012 hjulpet mere end 25.000 virksomheder i hele Danmark med at se mulighederne på nettet.

-Digitalisering er kommet for at blive. I Danmark har vi en unik chance for at få mest muligt ud af digitaliseringen, hvis de små- og mellemstore virksomheder udnytter potentialet til fulde.
Ifølge Boston Consulting Group kan vi i Danmark skabe 150.000 nye jobs frem mod 2020, dette har også stor betydning  for den enkelte virksomhed.

Da over 50 % af al detailhandel i Danmark kommer til at foregå digitalt i 2020, vil det blive markant sværere at drive en succesfuld virksomhed uden en god online tilstedeværelse. Heldigvis er der masser af gode kræfter, der gerne vil hjælpe – både offentlige og private. Så det er bare om at komme i gang, for det bliver ikke lettere af, at man venter længere, udtaler Jesper Eiby Christoffersen, ansvarlig for små og mellemstore virksomheder hos Google Danmark.

-Vi har allerede mange tilmeldinger, pointerer Lise Korsgaard, der derfor opfordrer alle interesserede til at booke en plads hurtigst muligt.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk