Bedre velfærd for svin

ERHVERV:

Som et led i at øge overlevelsen af pattegrise i de danske stalde, har danske svineproducenter indledt et ambitiøst samarbejde med Dyrlægeforeningen. Samarbejdet er en styrkelse af den indsats, som svineproducenterne, Dyrenes Beskyttelse, fødevareministeren og andre aktører indgik sidste år.

I løbet af formiddagen er der sået tvivl om, hvorvidt de danske svineproducenter løber fra den fælles erklæring, der blev indgået i marts sidste år. Dette er ikke tilfældet, understreger formand for SEGES Videncenter for Svineproduktion, Erik Larsen:

”Vi har forsøgt at sende et signal om, at vi nu faktisk har et værktøj, der kan øge overlevelsen markant ude i staldene. Det er blevet opfattet som om, at vi slækkede på ambitionerne fra den fælles aftale. Tværtimod er det nye samarbejde med dyrlægerne en markant styrkelse af indsatsen for at sikre en højere overlevelse hos pattegrisene. Der skal absolut ikke herske tvivl om, at vi står fuldt bag topmødeerklæringen fra sidste år”, siger Erik Larsen.

I ’Topmødeerklæring – bedre velfærd for svin’ er der sat et meget ambitiøst mål om, at der skal overleve én gris mere pr kuld i 2020. Det vil betyde i omegnen af to millioner ekstra, levende pattegrise. Med svineproducenternes samarbejde med dyrlægerne, har et meget forsigtigt skøn været, at mere end en halv million svin vil overleve ekstra i 2020.

”Jeg kan sagtens forstå, at forskellen på topmødeerklæringens mål for overlevelse og vores seneste udmelding ikke stemmer overens. Så lad mig præcisere – forhåbentlig vil den indsats, vi nu sætter i gang, bringe os langt højere op end 500.000 ekstra overlevende pattegrise. Vi kommer forhåbentlig i mål med én levende gris mere per kuld i 2020, selvom det er meget ambitiøs målsætning. Det er kun i svineproducenternes interesse”, siger Erik Larsen, formand i SEGES, Videncenter for Svineproduktion.

I 2014 levede 78,1 procent af de fødte grise ved fravænning. Med den nye aftale mellem dyrlægerne og erhvervet hæves ambitionsniveauet endnu mere, så målet nu er, at antallet af overlevende pattegrise skal bringes højere op, end til de 80 procent, der har været erhvervets egen målsætning hidtil. Fra årsskiftet vil dyrlæger, rådgivere og svineproducenter landet over derfor intensivere arbejdet med at øge overlevelsen af pattegrise i landets svinestalde.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk