Balling Erhvervsnetværk klar til at ’trække i arbejdstøjet’

Foto: TR Consult
ERHVERV:

Erhvervsnetværket i Balling er et nyt netværk for lokale erhvervsdrivende. Netværket blev etableret efter et opstarts- og infomøde i slutningen af maj og tæller allerede 16 medlemmer. Nu skal de mødes igen og sammen afklare hvad erhvervsnetværket skal arbejde med.

Onsdag d. 25. maj blev startskuddet til et nyt erhvervsnetværk i Salling. Brian Krogh, som er erhvervschef hos Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter fortæller, hvad der ligger bag projektet: ’Vi ønsker at skabe lokal optimisme og tro på vækst og udvikling i landdistrikterne. Erhvervsnetværkene har vist vejen med øget synlighed for de lokale succeshistorier og dermed bidraget til et mere nuanceret billede af landdistrikterne end det dystre billede, der de senere år er tegnet. Et mere nuanceret billede er en forudsætning for at tiltrække borgere og virksomheder, der ikke kender området i forvejen.’

Balling er det seneste etablerede netværk og her er der bl.a. stor opbakning fra en af de større lokalforankrede virksomheder Sparekassen Balling. Direktør i sparekassen, Kurt Nielsen, havde et ønske om at undersøge, om der var interesse for at etablere et Balling-netværk og sparekassen lagde derfor lokaler til det indledende opstartsmøde. Kurt Nielsen fortæller: ’Vi støtter op om projektet først og fremmest, fordi vi som en lokal sparekasse ønsker at bakke op om et lokalt erhvervsnetværk, som kan fremme erhvervskulturen i lokalområdet. Når det går godt for det lokale erhvervsliv, skaber det mere forretning for os som de lokale erhvervsdrivendes sparringspartner på det finansielle område.’  

16 erhvervsdrivende fra Balling og omegn har allerede meldt sig ind i netværket. De 16 medlemmer og øvrige interesserede er inviteret til netværksmøde d. 29. august. Mødet finder sted hos Sparekassen Balling, som igen har tilbudt at lægge lokaler til. Og agendaen er klar med overskriften: Hvad skal Balling Erhvervsnetværk arbejde med?

Tovholder for erhvervsnetværkene i Salling, Thomas Rosenkrands, forklarer: ’Vi er meget positive over den respons, der har været i Balling. At så mange allerede har valgt at være med, tegner jo godt. Men der er plads til flere. Og vil man have indflydelse på netværkets aktiviteter og mål kan vi kun opfordre til, at man sætter kryds i kalenderen og melder sig til vores næste møde. Her skal vi afstemme forventninger og afklare hvilke fokusområder netværket i Balling skal arbejde med.’

Mødet er åbent og gratis for alle interesserede erhvervsfolk. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og kan ske ved Pernille Glintborg på mailen: pernille@trconsult.dk.

Netværksprojektet er igangsat af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter med økonomisk støtte fra Skive Kommunes Vækstpulje og LAG Skive-Viborg. Projektet er inspireret af de gode erfaringer, som erhvervsnetværket Vækst i Durup har gjort sig. Med netværket i Balling er der nu i alt etableret 4 lokale erhvervsnetværk i Salling, foruden netværket i Durup. De øvrige er i Jebjerg, Roslev og Glyngøre.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk