Analyse: Produktionsvirksomheder booster indtjening

ERHVERV:

En ny analyse af godt 6.500 aktuelle regnskaber fra produktionsindustrien viser, at virksomhederne er i bedre økonomisk form nu, end de har været tidligere i den femårige periode, som analysen afdækker. 7 ud af 10 virksomheder kan nu præsentere sorte tal på bundlinjen og andelen af virksomheder, der forbedrer indtjeningen og opbygger egenkapital er stigende.

En ny analyse af 6.502 aktuelle regnskaber fra de danske produktionsvirksomheder viser, at virksomhederne afsluttede 2014 i den bedste økonomiske form set over den femårige periode, som analysen afdækker.

Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 6.502 regnskaber, som landets produktionsvirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

- Vi har nu godt 83 procent af de kvalificerede regnskaber i hus, og dermed har vi et retvisende billede af sektorens tilstand med baggrund i seneste regnskabsår. Og vi kan konstatere, at sektoren er inde i en meget positiv udvikling, siger administrerende direktør Allan Jakobsen fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

71,8 procent af de analyserede virksomheder leverer sorte tal på bundlinjen i det seneste regnskabsår, og det er den højeste andel siden 2010, hvor andelen kun var 61,3 procent.

Tilmed er andelen af virksomhederne, der formår at øge deres indtjening og egenkapital, også stigende. I det seneste regnskabsår lykkedes 56,8 procent af virksomhederne således med at øge resultatet sammenlignet med året før, mens 60,1 procent formåede at øge egenkapitalen.

Løftet af konjunkturmedvind

Hos Spar Nord hæfter aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen sig ved, at produktionsindustrien fortrinsvis består af cykliske virksomheder, der er afhængige af den konjunkturelle situation i almindelighed og eksportforudsætningerne i særdeleshed.

- Vi har at gøre med konjunkturfølsomme virksomheder, som bliver ramt ekstra hårdt i nedgangstider, og som modsat klarer sig relativt bedre i opgangstider. Og nu ser vi altså, at de forbedrede konjunkturer, som vi trods alt oplever i Danmark og i det øvrige Europa, smitter positivt af på produktionsvirksomhedernes regnskaber, siger Mikkel Duus-Hansen.

- Tendensen er positiv – dels fordi det styrker indtjeningskraften i virksomhederne her og nu, men også fordi det giver bedre mulighed for polstring mod fremtidige fald i efterspørgslen. Og den polstringsmulighed benytter mange af virksomhederne sig af, idet godt 60 procent af de undersøgte virksomheder øger deres egenkapital i seneste regnskabsår, fortsætter han.

Tæt på all time high

Hos brancheorganisationen Industrisamarbejdet, der er en del af DI, mærker man også de mildere vinde. Industrisamarbejdet repræsenterer først og fremmest metal- og maskinindustrien, og her er der meget, der peger på lysere tider:

- Vi har flere indikatorer, som vi holder nøje øje med. Dels såvel det danske som det internationale indeks for erhvervstillid, og dels vores virksomhedspanel, hvor vi løbende måler virksomhedernes forventninger til fremtiden. I alle tilfælde er forventningerne positive – både til omsætning og beskæftigelse, forklarer chefkonsulent Christian Eskelund-Hansen.

Sektoren, som Christian Eskelund-Hansen repræsenterer, har mistet mellem hver fjerde og hver femte job siden krisens start og repræsenterer i dag en samlet beskæftigelse på omkring 115.000 ansatte. Men selv om dansk industriproduktion af flere omgange er blevet dømt ude, så er tallet nu på vej op. Faktisk nærmer eksporten sig en all time high:

- Det hidtidige højeste niveau for eksporten er fra 1. halvår 2008, og det niveau er vi nu tæt på at nå igen. Det har taget lang tid, men efter 7 magre år håber vi på 7 - om ikke fede - så federe år, bemærker Christian Eskelund-Hansen videre.

Et A- og et B-hold

Men mens eksportvirksomhederne buldrer derudaf, så ser det markant anderledes ud for de virksomheder, der udelukkende er afhængige af den indenlandske efterspørgsel. Her er der langt op til tidligere tiders niveau:

- Vi ser en opdeling i et A- og et B-hold. De internationalt orienterede virksomheder klarer sig overvejende godt, mens de hjemmemarked-fokuserede står i stampe. Det er en udvikling, som vi forventer vil være tiltagende i de kommende år, og derfor handler det for os om at få så mange virksomheder som muligt motiveret til at tage springet til eksport, slutter han.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk