Access Invest er flyttet til Skive

Personalet hos Access Invest Michael Brask-Nielsen, Kirsten Plougmann og Hugo Thomsen
Personalet hos Access Invest Michael Brask-Nielsen, Kirsten Plougmann og Hugo Thomsen
ERHVERV:

Skive Kommune har fornyeligt lanceret kampagnen ”flyt til Skive”. Investeringsvirksomheden Access Invest har sat handling bag dette og har i løbet af december måned etableret sig i Skive by nærmere bestemt Østerbro 7.

Access Invest drives og ledes af Michael Brask-Nielsen og Hugo Thomsen og har hidtil haft adresse på Stubberkloster Gods ved Sevel. ”Vi har fundet tiden moden til at flytte tættere på vores netværk i Skive udtaler den ene af indehaverne Hugo Thomsen og fortsætter, ”vi har et tæt samarbejde med en række lokale virksomheder mht. rådgivning, projektering, finansiering og opførelse af ejendomme og er glade for, at vi har fundet nogle dejlige lokaler hos Skive Erhvervs- og Turistcenter”.

Access Invests kerneforretning består i at finde ejendomme eller ejendomsudviklingsprojekter og tilbyde det til en gruppe af investorer, som sættes sammen til investeringen. Ofte er det ejendomme, der kræver et stort kapitalindskud, og derfor er det som regel nødvendigt at sammensætte flere investorer for at fremskaffe kapitalen. Access Invest sikrer finansieringen og laver alt det praktiske i en samlet pakke – så det eneste en investor behøver at komme med er kapital.

”For en investeringsvirksomhed har der været svære år. Vi startede i 2007 med de udfordringer det nu gav som ny, men det gik godt. Så kom krisen væltende i 2008, og det blev et meget vanskeligt år” udtaler den anden af indehaverne Michael Brask-Nielsen, ”men vi red stormen af og siden er det gået stabilt fremad.”

”Alle vores investeringer har været gode, og vi har i dag ingen problemer med at finde investorer selvom vi ikke annoncerer”, udtaler Michael Brask-Nielsen. ”Vores investorer er virksomhedsejere spredt rundt i hele Danmark. Mange søger et alternativ til at sætte penge i banken, at købe obligationer eller aktier. Penge i banken og obligationer giver 0 %, og aktier er meget svingende. Derfor er det attraktivt at investere i gode ejendomme på den måde vi arbejder på. Vi har ingen dårlige investeringer haft, og vi er da også meget omhyggelige i den måde vi udvælger ejendomme og investeringsprojekter på – ofte bliver det et nej til en ejendom eller et udviklingsprojekt. Alle vores udvælgelseskriterier skal være opfyldt, før vi investerer” slutter Michael Brask-Nielsen.

I dag administrerer Access Invest over 40 virksomheder og har handlet ejendomme for mere end 500 mio.kr. ”Alle ejendomme har vi fundet frem til via netværk, og alle giver et særdeles godt afkast til investorerne hvert år, typisk over 10 %.” oplyser Hugo Thomsen

”Efter næsten 9 år i en skyttebolig ved Stubbergård Sø er det blevet tiden at rykke til byen, og vi er rigtig glade for den modtagelse, vi har fået. Vi ser frem til fortsat at udvikle vores virksomhed her fra Skive og synes der sker mange spændende ting i byen og omegnen Her er hverken udkant eller afvikling - tværtimod” slutter Hugo Thomsen af med at konstatere.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk