EnergiMidt drøfter grøn omstilling med minister

ERHVERV:

Klima, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og folketingsmedlem Andreas Steenberg (R) besøgte i dag EnergiMidt i Silkeborg for at drøfte fremtidens bæredygtige energiløsninger. Fokus var især en flerstrenget energitilgang til fremme af den grønne omstilling.

- Vi drøftede solenergi, og hvordan vi i fremtiden skal bruge solen i det danske energisystem. Jeg søger input til næste gang, vi skal indgå en bred energiaftale. Jeg kan sagtens se for mig, at sol i fremtiden får en stærkere placering end i dag, sagde Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

På mødet havde parterne en drøftelse af, hvordan de forskellige energiløsninger komplementerer hinanden, og hvordan de forskellige løsninger fremover kan tænkes bedre sammen. I EnergiMidts optik er det eksempelvis helt oplagt at høste fordele af at tænke sol og vind sammen.

- En flerstrenget energitilgang til den grønne omstilling er helt afgørende, hvis vi skal beholde kompetencerne inden for bæredygtig energi her i landet og samtidig sikre vores førende position globalt, forklarede adm. direktør Holger Blok efter mødet.

Den optimale kombination på sol og vind er nu aktuel, fordi det er blevet billigere at producere strøm fra solceller. Inden for de sidste fire-fem år er prisen faldet så markant, at prisen på solcellestrøm kan matche strøm fra havvindmøller, og det er en udvikling som EnergiMidt mener beslutningstagerne må støtte.

- Det er helt afgørende, at der opstilles langsigtede mål på solcelleområdet frem for den eksisterende stop-go-politik. Når vi satser på flere teknologier samtidigt, kan vi for alvor tale om bæredygtig energi, hvor vi har fordele af solen, når den skinner, og af vinden når den blæser, fortsatte adm. direktør Holger Blok.

EnergiMidts flerstrengede tilgang til fremtidens bæredygtige og energirigtige velfærdssamfund er blandt andet konkretiseret på Limfjordsøen Fur. Hos de 800 furboere er sol og vedvarende energikilder, som eksempelvis energirådgivning og intelligente energiløsninger, kombineret.

Ud over ministeren, folketingsmedlem Andreas Steenberg (R) og adm. direktør Holger Blok deltog også formand for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Jens Jørn Justesen, direktør for EnergiMidt Energi Jan Bach Jensen, erhvervschef i EnergiMidt Energi og formand for Dansk Solcelleforening Flemming Vejby Kristensen

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk