15 års garanti på dit tag er ofte værdiløs

Foto: TR Consult
ERHVERV:

Med udgangspunkt i en konkret sag er det endnu engang blevet aktuelt for virksomhedsejer Per Poulsen at råbe vagt i gevær af hensyn til kunderne. Han oplever ganske enkelt, at der fifles med garantier og at bestemte leverandører misinformerer de håndværkere, der skal udføre arbejdet.

Sagen tager sit udgangspunkt i inddækningsbranchen, hvor Per Poulsen driver SabetoFLEX, der producerer og leverer inddækningsmaterialer. En privat borger kontakter Per Poulsen for at høre, om det kan være rigtigt, at taget er utæt allerede efter 5 år og hvad han skal gøre for at sikre, at han ikke har problemet med taget igen om nye 5 år.

Per Poulsen spørger om der er anvendt SabetoFLEX produkter til inddækningen, for hvis der er det og det er gjort efter anvisningen fra SabetoFLEX, bør der ikke være problemer ad den vej.

Kunden tager nogle billeder og Per Poulsen kan umiddelbart konstatere, at HVIS der er tale om SabetoFLEX produkter, så er det gjort korrekt. Imidlertid kan han ud fra billederne ikke fastslå om der er tale om originale SabetoFLEX produkter eller kopivarer. Derfor beder han manden lede efter emballage på grunden.

Herefter finder manden emballage fra et kopiprodukt, og det viser sig, at der ikke har været anvendt SabetoFLEX produkter, hverken i forbindelse med udbedringen eller i forbindelse med tagarbejdet for 5 år siden.

Dette er et problem af især 2 årsager. For det første fordi kunden har fået fortalt, at der var tale om originale varer, som holder mindst 15 år. Kunden er derfor lovet noget, som på ingen måde kan holdes i den valgte opsætning. Og for det andet fordi anvendelsen af kopiproduktet udtrykkeligt kræver efterbehandling inden montering, hvilket ikke er sket. Der er dermed også tale om en mangelfuld behandling af produkterne fra håndværkeren side.

Sagen har fået Per Poulsen til at dykke lidt længere ned i den pågældende leverandørs tilladelser og vejledninger. Her er han blandt andet faldet over en brandtest af produktet, som blot konstaterer at det ikke er nødvendigt at teste for brand – en konklusion, som leverandøren har fået i England. De danske brandmyndigheder har ikke været i nærheden af at teste produktet. Denne del er dog efterfølgende blevet fjernet fra hjemmesiden.

Samtidig betyder leverandørens vejledninger, at produktet i praksis skal efterbehandles inden montering, da det ikke tåler tilbageløb fra kobber og tagpap – materialer som findes i rigtig mange tage i dag. Dette står der dog ikke noget om på leverandørens generelle oplysninger om produktet – tværtimod understreges det, at produktet kan anvendes overalt.

Og det kan det da også, men ønskes der en garanti på eksempelvis 10 år skal der efterbehandles inden ibrugtagning, hvis produktet risikerer at komme i kontakt med tilbageløb fra kobber eller tagpap. Og ønskes yderligere garanti, skal der efterbehandles igen efter 5 år – hvilket i praksis kræver en hel eller delvis afmontering af taget.

Per Poulsen er forundret over, at producenter kan slippe afsted med at føre kunderne bag lyset og han arbejder derfor ufortrødent videre på at sikre gennemskuelige og reelle garantier i branchen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk