Urealistiske vandområdeplaner vil koste samfundet dyrt

Kilde: Landbrug og fødevarer
ERHVERV:

Regeringens vandområdeplaner kan få vidtrækkende konsekvenser for samfundsøkonomien

10.000 mistede arbejdspladser og et fald i fødevareeksporten på mere end 9 mia. kr. frem mod 2018. Det er det triste scenarie, der kan tegne sig, hvis målene for kvælstofreduktion i regeringens vandområdeplaner gennemføres, viser nye analyser fra SEGES og Landbrug & Fødevarer.

Beregningerne viser også, at vandområdeplanerne kan føre til et fald i værdien af landbrugsejendomme på op mod 58 mia. kr. Det vil have store konsekvenser for både landbrugets gældssituation og for de mindre og mellemstore bankers økonomiske situation.

- Jeg håber, at vores analyser kan hjælpe regeringen med at forstå, at det er alvor, når vi påpeger, at vandområdeplanerne skaber stor usikkerhed i erhvervet. Og det påvirker jo ikke kun landbruget, men hele samfundsøkonomien, hvis planerne bliver gennemført, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

I følge de nye analyser vil faldet i jordværdier betyde, at omkring 460 landbrug vil slutte sig til de 1705, der i forvejen er truet af lukning.

Hvis målene om en dansk kvælstofreduktion alene skal nås gennem restriktioner på markerne, vil det koste omkring 1,2 mia. kr. og betyde en nedgang i dyreholdet på omkring 10 pct.

- Og man skal altså lige bemærke, at de her omkostninger kommer oven i de tab, danske landmænd i forvejen har som følge af særlige danske krav, blandt andet om, at afgrøderne skal have omkring 20 pct. mindre gødning, end de har behov for, konstaterer Karen Hækkerup.

Vandområdeplanerne er den danske implementering af EU´s vandrammedirektiv, der blev vedtaget i år 2000. Gennem de seneste 25 år har landbruget halveret udledningen af kvælstof, men er ikke kommet nærmere en række af EU´s miljømål af den årsag.

I følge regeringens beregninger skal udledningen af kvælstof reduceres med op mod 7800 ton, men regeringens plan om fuld kompensation til landmænd, der udlægge vådområder eller udtager jord af produktionen, dækker kun de 1600 ton. Hvordan de sidste 6200 ton skal hentes, er der ingen plan. Det skal et tværministerielt udvalg komme med et bud på efter sommerferien.

- Det finder vi stærkt bekymrende, og vi mener, det er helt forkert at fokusere ensidigt på yderligere reduktion af kvælstof ved at begrænse landbrugsproduktionen. Der er mange andre faktorer, der påvirker vandets miljøtilstand. Mange steder vil man få mere miljø for pengene, hvis man bruger kræfterne på indsatser i vandet, der effektivt kan genoprette det gode vandmiljø. For eksempel at plante ålegræs og genetablere stenrev, eller ved at fjerne slam fra havbunden, der stammer fra fortidens udledning af spildevand, siger Karen Hækkerup.

Hun mener, at vandområdeplanerne skaber enorm usikkerhed i erhvervet og undergraver landmændenes mulighed for at opnå finansiering.

- Der jo ingen, der vil investere i et landbrug, som har udsigt til drastiske restriktioner, siger Karen Hækkerup

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk