Skive udfordrer Naturstyrelsens veto

BYEN:

Skive Kommune ønsker at udnytte sine blå ressourcer til at gøre det mere attraktivt for nye borgere at flytte til byen, men Naturstyrelsen spænder ben.

Et etagebyggeri på henholdsvis 3 og 4 etager med udsigt over Skive Fjord. Det vil for mange være et attraktivt sted at bo. Som et led i indsatsen for at tiltrække flere nye borgere, har kommunen derfor udarbejdet et forslag til en lokalplan, som gør det muligt at etablere attraktive boliger tæt på fjorden, midtbyen og det overordnede vejnet.

- Indtil videre tyder det dog på, at vores gode hensigter har lange udsigter. For på trods af den akutelle politiske debat på Christiansborg om at sikre udviklingen i områder udenfor de store byer, så følger handlingen ikke med, konstaterer Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune.

Naturstyrelsen bremser
Naturstyrelsen har nedlagt veto mod lokalplanforslaget. Dette er sket med henvisning til, at arealet ligger i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen har meddelt, at man ikke finder, at der foreligger en fornøden planlægningsmæssig begrundelse for at opføre de ønskede boliger i kystnærhedszonen.

Et veto fra Naturstyrelsen mod et lokalplanforslag har den virkning, at forslaget ikke kan vedtages endeligt, medmindre vetoet ophæves. Borgmester Peder Christian Kirkegaard har derfor skrevet til Naturstyrelsen, i brevet beder han styrelsen om at revurdere sit veto.

- Der er flere forhold, der kan begrunde en planlægning for boliger det pågældende sted. For det første er der ikke tale om et uberørt kystområde, idet arealet allerede i dag anvendes til forskellige formål, og en del af arealet er bebygget med boliger, ligesom det har været anvendt til erhvervsformål, oplyser borgmesteren.

Dom fra Højesteret
I brevet til Naturstyrelsen henviser Skive Kommune desuden til en Højesteretsdom fra 2009, der gav en anden kommune ret til at planlægge nye boliger i kystnærhedszonen. Ifølge Højesteret var kommunen under hensyn til den særlige befolkningsmæssige situation berettiget til at lægge vægt på behovet for at kunne tilbyde attraktive byggegrunde med henblik på at ændre bosætningsmønstret i kommunen.

Også Skive Kommune mærker de befolkningsmæssige udfordringer som resultat af, at flere og flere vælger at bo i de store byer. Kommunen ligger rigtigt godt i statistikkerne med udbud af arbejdspladser, og i dag pendler flere ind i kommunen end ud. Kommunens mål er at skabe attraktive rammer, der opfylder folks boligdrømme, så flere vil vælge at flytte til Skive.

- Vi kæmper med alle de midler, vi har, blandt andet vil vi udnytte vores blå ressourcer i form af fjorden og åen, til at gøre vores egn til et endnu skønnere sted at bo og leve. Men nogle gange er det altså som om, at centrale kræfter kæmper direkte imod, siger Peder Christian Kirkegaard med henvisning til Naturstyrelsens veto.

BIG Blue Skive
Forleden besøgte det internationalt anerkendte arkitektfirma BIG (Bjarke Ingels Group) Skive, hvor arkitekterne fremlagde deres vision for byen; Blue Skive 2040. Visionen går i sin helhed ud på at inddrage åen, som løber gennem byen, og fjorden i byplanlægningen. BIGs oplæg vakte stor begejstring hos borgerne, men visionen forudsætter politisk handling på Christiansborg.

- Vi skal have set på planloven. Det virker helt absurdt, at vi i byområder i kommuner som Skive ikke må bygge inden for kyst­nærhedszonen, når man i de store byer må bygge selv helt ud i vandet. Det er afgørende for Skive Kommunes fremtidsudvikling, at kommunen bliver i stand til at udnytte det potentiale, der ligger i at have en beliggenhed ved Skive Fjord, siger Peder Christian Kirkegaard.

 

Se mere om BIG her

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk