Skive Kommune i Business Region MidtVest

BYEN:

Syv midt- og vestjyske kommuner vil nu gå sammen i ”Business Region MidtVest – Danmarks Produktionshjerte.” Målet er at skabe endnu mere vækst, endnu flere jobs og forløse det kæmpestore potentiale, der er i de syv deltagende kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard anbefaler det nye samarbejde.

- Vi har rigtig meget til fælles her i hjertet af produktions Danmark. De dagsordener, som Business Region MidtVest vil arbejde for, matcher fuldstændig Skive Kommunes indsatser i forhold til erhvervsudvikling og erhvervssatsninger, arbejdskraft og uddannelse, infrastruktur og havne samt turisme. At vi kommer til at stå sammen om indsatserne vil styrke vores fælles mål om at sætte yderligere gang i væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til det midt- og vestjyske område, og dermed også Skive Kommune, siger han.

Business Region MidtVest vil få Holstebros borgmester som formand og hjemsted i Herning. Den administrative styregruppe vil bestå af kommunaldirektøren fra hver kommune, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner. 

- Vi vil alle komme til at deltage i opgavevaretagelsen på forskellig vis, og alle kommuner vil få mulighed for at være drivere på udvalgte projekter. Jeg er ikke i tvivl om, at der bliver brug for alle kommuners indsats for at styrke det midt- og vestjyske område lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, siger Peder Christian Kirkegaard.

Kommunernes tilslutning til Business Region MidtVest skal nu igennem den politiske proces. I Skive Kommune vil sagen i første omgang blive behandlet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, herefter i Økonomiudvalget og endeligt i byrådet.

Læs kommunernes fælles pressemeddelelse her

Business Region MidtVest

Business Region MidtVest vil arbejde sammen om indsatser på en række områder:

  • Erhvervsudvikling og erhvervssatsninger
  • Arbejdskraft og uddannelse
  • Infrastruktur og havne
  • Turisme

Business Region MidtVest organiserer sig med en politisk bestyrelse bestående af borgmestrene for de syv deltagende kommuner. Formandsskabet består af formand og næstformand. Holstebros borgmester bliver formand, og Ringkøbing-Skjerns borgmester bliver næstformand.

Business Region Midtvest får hjemadresse i Herning Kommune, hvor et sekretariat vil varetage det daglige arbejde.

En administrativ styregruppe med direktører fra hver af de syv kommuner forbereder bestyrelsens møder og er sparringspartner for lederen af sekretariatet.

Tanken er, at hver kommune afsætter ti kroner pr. indbygger til arbejdet. Det vil give et årligt budget på cirka 3,3 mio. kr.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk