Nyt kulturelt samråd i Skive Kommune

BYEN:

Skive Kommune tager første spadestik til et kulturelt samråd med et fællesmøde for alle kulturaktører og -foreninger 31.3 2016

Under arbejdet med Skive Kommunes kulturpolitik har borgere og foreninger udtrykt ønske om at få oprettet et kulturelt samråd i kommunen. Det første skridt i den retning vil blive taget den 31.3., hvor vi på et fællesmøde skal tage stilling til vedtægter og indhold i et kulturelt samråd.

Bindeled og talerør

Mange danske kommuner har et kulturelt samråd. Samrådets organisering og opgaver varierer fra kommune til kommune, men fælles for dem er, at samrådet er en slags paraplyorganisation for kulturelle foreninger og grupper i kommunen. Ofte er de kulturelle samråd bindeled mellem foreningerne, institutionerne og kommunen, og de fleste kulturelle samråd har indflydelse på kommunernes kulturelle helhedsplaner.

Samrådet skal løfte kulturen og gøre det sjovere at være frivillig

”Formålet med et kulturelt samråd er at løfte kulturen i vores kommune, inspirere til netværk og samarbejde på tværs af kulturaktørerne - og at gøre det lettere og sjovere at være frivillig inden for kulturområdet. I Skive Kommune skal vi selvfølgelig finde en model, som passer lige præcis til os”, udtaler Ditte Staun, formand for Kultur og Fritidsudvalget, som sammen med Kultur- og Familieforvaltningen er tovholder på projektet med at oprette et kulturelt samråd i Skive Kommune.

Eksempler fra andre kommuner

I mødet deltager sekretariatsleder Bente von Schindel fra Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark. Landsforeningens opgaver er blandt andet at rådgive og inspirere danske kommunale samråd, arrangere kurser, temamøder, konferencer og lignende og at bistå med oprettelse af nye samråd. Bente von Schindel vil give eksempler på organisering, sammensætning af bestyrelse, arbejdsopgaver og kompetencer fra nogle af landets forskellige samråd.

Oplæg til opgaver og vedtægter

På mødet vil det blive drøftet, hvilke opgaver et kulturelt samråd i Skive Kommune skal have. Styregruppen, som står bag arbejdet med kulturpolitikken, har igennem de seneste måneder arbejdet på udkast til vedtægter og diskuteret forslag til indhold i et kommende kulturelt samråd i Skive Kommune. Vedtægtsudkast vil blive fremsendt til dem, der tilmelder sig mødet den 31.3, en uge før mødets afholdelse, og vil blive arbejdet igennem på mødet.

Tilmelding og kontakt

Alle interesserede – kulturelle foreninger og enkeltpersoner – er velkomne til at deltage i mødet den 31.3.

Mødet foregår på Skive Bibliotek.

Tilmelding og evt. spørgsmål rettes til kulturkonsulent Mette Dyrberg på mmdy@skivekommune.dk / 2146 6451 senest den 21.3.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk