Send Skive Kommune et postkort

BYEN:

Har du set den nye postkasse i Skive I løbet af sommeren er der opstillet en postkasse med tilhørende postkort ved Glattrupvej/Engtoften. Her opfordrer Skive Kommune borgerne til at sende et postkort med tanker om, hvordan man kan udvikle det nye grønne område ved Glattrup Bæk - når man alligevel er ude og nyde sommeren.

Skive Kommune og Skive Vand ønsker at gennemføre et fælles projekt, som omfatter en restaurering af det bynære vandløb Glattrup Bæk. Projektet er søsat for at minimere de oversvømmelser, der flere gange om året plager de omkringliggende boliger.

Skive Kommune og Skive Vand ønsker at udnytte bækkens potentiale i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og vil åbne området op, så hele byen får gavn af stedets naturværdier.

Teknisk Forvaltning har lagt et budgetønske ind til 2018, der skal finansiere Skive Kommunes andel i projektet. Det er derfor under denne forudsætning, at startskuddet til projektet nu lyder.

Ingeniørfirmaet EnviDan og landskabsarkitektfirmaet LABLAND architects er udpeget som rådgivere på projektet. Rådgivningsteamet skal i tæt samspil med Skive Kommune og Skive Vand viderebearbejde det projektforslag, der blev udarbejdet af Orbicon i 2016.

Visionen

Der tages inden for den nærmeste fremtid hul på udarbejdelsen af en plan for Glattrup Bæk. Planen skal klimasikre området og udnytte vandet, som et livsgivende element, til at skabe rekreative områder for læring, bevægelse og fordybelse langs bækken – med dyb respekt for områdets nuværende naturværdier.

Visionen er at skabe en samlet blå fortælling fra Ringvej Syd til Thorsvej med regnvandsbassiner og et slyngende bækforløb. Sammenkoblingen af bæk og bassiner skal skabe en stærk landskabelig oplevelse, hvor mødet og dialogen med vandet vil skifte undervejs.

Variationerne spænder fra store flade områder, der oversvømmes hurtigt, til små odder, som skal give de besøgende en oplevelse af at ‘træde ud i’ vandet. Omkring bækken og regnvandsbassinerne etableres stisystemer, der sikrer tilgængelighed til og i området.

Helt mod syd placeres overskudsjorden, der danner et udsigtspunkt med udsyn over området. Det resterende overskudsjord kan anvendes på det tidligere lossepladsareal øst for Glattrup Bæk til etablering af et rekreativt aktivitetslandskab.

Næste skridt

Den kommende proces byder på en tæt dialog med de berørte lodsejere samt en åben workshop, hvor alle interesserede inviteres indenfor til en snak om områdets fremtidige anvendelsesmuligheder.

Efter inddragelsesprocessen indarbejder rådgivningsteamet deltagernes inputs i projektforslaget. Når den endelige plan for Glattrup Bæk ligger klar, forventes der afholdt et offentligt borgermøde, hvor sløret for det endelige projektforslag løftes.

Projektet forventes afsluttet i vinteren 2018.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk