Cykelsti mellem Skive og Hvidbjerg

BYEN:

Sikkeheden mellem Skive og Hvidbjerg bliver bedre. Der har længe været et stort ønske om en cykelsti mellem de to byer, og det ønske vil blive opfyldt i 2016.

Arbejdet med at finde den bedste cykelsti løsning er allerede i fuld gang hos Skive Kommune.

Skive Byråd har via cykelpuljer i budget 2015 og 2016 afsat midler til anlæggelse af cykelstier og sikring af krydsningspunkter for cyklister. Midlerne er nu prioriteret og et af de valgte projekter der skal udføres i år, er en cykelsti mellem Skive og Hvidbjerg. 

I Cykelstiplan 2015, som blev udarbejdet i forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2015-2019, har anlæg af cykelstien mellem Skive og Hvidbjerg første prioritet ud af 19 cykelstiprojekter i kommunen. 

Det har længe været et stort ønske blandt mange, at forbedre forholdene for cyklister på den 3,6 km. lange strækning på Holstebrovej fra byzonetavlen efter rundkørslen ved Ballingvej/Katkjærvej og frem til Solbakken i Hvidbjerg. 

Holstebrovej er 8 meter bred og strækningen er i dag forsynet med 1,30 meter brede cykelbaner i begge vejsider. Vejen er vurderet som trafikfarlig for alle skoleelever på baggrund af den tunge trafikbelastning og ikke mindst farten. Øst for Hvidbjerg ved Krarup Møllebæk viser en trafiktælling fra 2015, at der på strækningen dagligt kører 5.178 motorkøretøjer - heraf 12,5 % lastbiler - og gennemsnitshastigheden er målt til 88,6 km/t. 

Den høje gennemsnitsfart giver stor utryghed for cyklister og mange vælger derfor formentlig cyklen fra som transportmiddel mellem de to byer. Hvidbjerg Skole lukkede ved udgangen af juni 2014 og elever fra Hvidbjerg er dermed kørselsberettiget med bussen til Skive. Med en cykelsti vil skoleelever fremadrettet kunne cykle til og fra skole, ligesom pendlere, cykelglade motionister og turister vil kunne nyde godt af en langt mere trafiksikker tur på cyklen. 

Planlægning af cykelstien er igangsat og opmåling af strækning udføres inden for de kommende uger af landinspektøren. De 10 lodsejere på sydsiden af strækningen er kontaktet og informeret om cykelstien, samt den arealerhvervelse der vil foregå, når placeringen og forløbet af stien er fastlagt. Der undersøges i øjeblikket forskellige stiløsninger, så som en dobbeltrettet sti og to enkeltrettet stier. Det endelige valg træffes ud fra en vurdering af den mest økonomisk fordelagtige og trafiksikkerhedsmæssig optimale løsning. Afvandingsforholdene på strækningen vil i forbindelse med etablering af stien blive renoveret, ligesom krydsning af det offentlige vandløb Krarup Møllebæk vil blive en del af anlægget. 

Cykelstien forventes udbudt og anlagt i år. Planen vil være at etablere stien i etaper, således at trafikken generes mindst muligt undervejs. Borgergruppen i Hvidbjerg vil blive inddraget i forhold til afslutning af stiforløbet ved Solbakken.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk