Sådan undgår du at snyde dig selv på bilens serviceaftale

Biler:

Fremover kan mange bilejere have udsigt til en billigere serviceaftale. I et bindende svar har Skatterådet nemlig fastslået, at den del af serviceaftalen, der vedrører de uforudsete reparationer, kan anses som en forsikring og derfor er fri for moms.

”Momsfritagelsen gælder ikke den samlede serviceaftale, men den del, der vedrører de uforudsete reparationer. For at en reparation er uforudset, må den ikke indgå i garanti- og eftersynshæftet, ligesom den ikke må være opstået som følge af almindelig slitage,” siger momsekspert i Deloitte Lars Loftager Jørgensen.

Alle almindelige reparationsydelser er dog stadig momspligtige.

”Så snart der er tale om de løbende servicebesøg, skal man stadig betale moms. Det gælder for eksempel olieskift, kontrol af kølervæske og andre servicetjek. Det gælder også udskiftning af almindelige reservedele som støddæmpere, bremseklodser, tændrør og pærer. Som hovedregel kan man sige, at alt hvad der vedrører almindelig slitage, stadig er omfattet moms,” siger Lars Loftager Jørgensen.

For at holde helt styr på momsen skal serviceaftalerne fremover opdeles i en momsfri og en momspligtig andel, fortæller Lars Loftager Jørgensen:

”Såfremt en serviceaftale både indeholder almindelige serviceeftersyn samt udførelse af uforudsete reparationer, er det Skatterådets vurdering, at den indeholder to selvstændige ydelser. Udstederen må dog stadig gerne sende en samlet faktura, men den skal opdeles, så det tydeligt fremgår, hvad man præcis betaler for.”

Dermed kan det godt betale sig at se serviceaftalen og fakturaen en ekstra gang igennem for at tjekke, at momsfritagelsen er opført korrekt.

”Uanset om man er udsteder eller kunde, har man selvfølgelig interesse i at momsfritagelsen bruges, så man undgår at betale penge, man ikke skulle have betalt. Derfor er der god grund til at tjekke fakturaen en ekstra gang, så man ikke går glip af en eventuel besparelse,” siger Lars Loftager Jørgensen.

Dog skal man ikke nødvendigvis regne med at spare hele momsen:

”For udstederen betyder momsfritagelsen for en del af serviceaftalen, at virksomheden bliver omfattet af reglerne om delvis momsfradragsret for fællesomkostninger. Eventuelt har virksomheden også pligt til at betale lønsumsafgift efter samme regler som momsfrie provisioner vedrørende formidling af finansiering og forsikring. For kunden ligger der en besparelse i momsfriheden, men dog nok ikke på størrelse med momsen af forsikringsdelen, fordi udstederens momsfradrag også påvirkes.”

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk