Efteråret er en farlig tid for både dyrevildt og bilister

Biler:

Dyrevildtets adfærd ændrer sig i oktober og november. Det medfører flere dyr på vejene.

I oktober og november øges dyrevildtets færden mellem forskellige fodersteder. Dermed har bilister større risiko for at ramme et af de mange dyr, som især ved daggry og i skumringstimerne krydser vejen.

Landmandens marker er høstet, og derfor må dyrene vandre væsentligt længere mellem skjulestederne i skoven og de fortrukne fodermarker med vinterbyg eller raps. Samtidig er jagtsæsonen i gang, hvilket også forøger presset på vildtet.

”Så hold endelig godt øje med jægere og hunde ved skovstrækninger. De bærer ofte orange sikkerhedsveste eller hatte. Ser du jægere, kan der også være vildt i nærheden”, siger Allan Bruun Rasmussen, der er Falcks vildt- og dyrekonsulent.

Dyrepåkørsler medfører ofte svær materiel skade, og desværre sker der også dødsulykker. Ofte sker de alvorlige ulykker ikke som følge af selve sammenstødet, men fordi bilister i panik forsøger at undvige dyret. Dermed forhøjes risikoen for frontale sammenstød med modkørende trafik eller for at ramme et vejtræ.  

Stigning i antal dyrepåkørsler
Falck har i mange år oplevet en general stigning af vildtpåkørsler. Særligt er de større hjortearter som krondyr og dådyr vundet meget frem i den danske natur i de seneste år. Dog er det stadig rådyret, som er impliceret i langt de fleste vildtulykker.

”Desværre kender man ikke antallet af trafikdræbtehjorte i Danmark, men et kvalificeret gæt vil være på den anden side af 25.000. Dertil kommer så grævlinger, harer og ræve, som også udgør en væsentlig risiko for ulykker”, siger Allan Bruun Rasmussen.

Falck giver følgende råd til bilister, der kører gennem skov og åbne landområder:

  • Hold øje med og respekter advarselstavler om hjortevildt.
  • Sæt farten ned i naturområder og udvis agtpågivenhed. Især ved daggry og i skumringen hvor langt de fleste vildtarter har øget aktivitet.
  • Hvis du ser en hjort krydse vejen foran dig, kommer der sandsynligvis flere. Vildt krydser yderst sjældent en vej alene. Ser du en hjort tæt på vejen, skal du ikke regne med, at den nødvendigvis bevæger sig væk – den kan lige så godt finde på at springe ud på vejen.
  • Hvis kollision er uundgåelig, er det bedst at bremse og holde fast i rattet. Dermed undgår du at undvige i panik, hvor man ofte mister herredømmet over bilen.

Dyrenes vagtcentral
Hvis uheldet er ude, bør du underrette Dyrenes Vagtcentral på 1812. Dyrenes Vagtcentral vil herefter sørge for, at vildtet bliver afhentet og eventuelt aflivet af Falck. Denne assistance er gratis for borgeren. Skulle dyret derimod være dødt på stedet, kan du i stedet kontakte Falck direkte på 7010 2030, uanset hvor i landet du befinder dig.

Du skal også ringe, hvis det påkørte dyr er løbet væk. I så fald vil Falck og Dyrenes Vagtcentral sørge for, at det bliver opsporet af en schweisshundefører.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk