Ny “2 minus 1” vej ved Selde

Foto: Skive Kommune
Servicemeddelelser:

Skive Kommunes første "2 minus 1" vej har nu set dagens lys i det nordlige Salling. På Skivevej syd for Selde og frem til Møjbækbro er der over en samlet strækning på 2 km. etableret en "2 minus 1" vej og med lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

I forbindelse med den igangværende områdefornyelse i Selde har der været ønske om sikring af strækningen, som benyttes af mange børn i forbindelse med fritidsaktiviteter og skole.

Vejstrækningen er afstribet med en 30 cm bred punkteret kantlinje efter at der er udlagt ny asfaltbelægning. Langs vejen opstilles vejkantplakater, som viser hvordan du som trafikant skal placere dig på den nye vej.


Vejkantplakater som opstilles langs "2 minus 1" strækning

Folderen som findes i linkboksen er omdelt til vejens naboer og indeholder gode råd om hvordan du som trafikant færdes på en "2 minus 1" vej. Vejdirektoratets har i 2015 lanceret en lille film, der guider til god trafikantadfærd på "2 minus 1" veje. Filmen kan ses nederst på siden. 

Fakta
"2 minus 1" veje anvendes på vejstrækninger med lave trafikmængder.

Kørebanen indsnævres visuelt med stiplet brede kantbaner i begge vejsider og derved opstår et fælles kørespor, som på en smal vej.

Når der ikke er modkørende trafik, skal bilister placere sig midt på vejen (mellem de 2 stiplede kantbaner). Hvis der kommer modkørende skal den stiplede kantbane overskrides.

Bløde trafikanter placeres i den stiplede brede kantbane og arealet signalere mere plads til gående, cyklister og knallertkører, men kan også benyttes af bilister, når der er modkørende trafik.

Gennem de senere år har mange kommuner etableret "2 minus 1" veje, for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for bløde trafikanter. Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2013-2020 anbefaler vejtypen, som en del af målet mod færre dræbte og tilskadekomne.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
22. juli 2019, 09:00
Lørdag den 17. august 2019 fylder Thise Friskole 40 år, og det skal fejres med en dag fyldt med aktiviteter.
5. juli 2019, 09:00
Sundsøre Festival 2019 afholdes den sidste weekend i juli fra den 26.-27. juli. Det bliver et par dage fyldt med musik.
24. juni 2019, 15:00
Musikmejeriet præsenterer en festival for alle - Den Rådne Banan Festival 2019.
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring