Regnskab: Spar Nord tjener 224 millioner i tredje kvartal

Foto: Spar Nord
Penge og økonomi:

Spar Nord har på de første 9 måneder af 2017 tjent 799 millioner kroner efter skat, hvilket svarer til en årlig egenkapitalforrentning på 13,1 procent.

Resultatet afspejler en stærk dansk økonomi med blandt andet stigende efterspørgsel på udlån og erhvervskunder med så sunde økonomier, at Spar Nord nu forventer, at nedskrivningerne for året som helhed vil lyde på et rundt nul.

Spar Nords netop offentliggjorte regnskab viser et resultat efter skat for tredje kvartal af 2017 på 223,8 millioner kroner.

De første 9 måneder af 2017 viser et resultat før skat på 1.017 millioner kroner mod 843 millioner kroner i 1.-3. kvartal 2016. Resultatet efter skat er på 799 millioner kroner mod 690 millioner kroner i samme periode i 2016. Det svarer til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent.

Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby er tilfreds med resultatet.

- Samlet set er resultatet tilfredsstillende for os. Det går godt i dansk økonomi, og det betyder større investeringslyst og stigende efterspørgsel efter finansiering i form af banklån og realkredit. Både privat - og erhvervskunder er kendetegnet ved sunde økonomier i en grad, så vi nu forventer, at nedskrivningerne for året som helhed vil lyde på et rundt nul, siger Lasse Nyby.

Han tilføjer, at det gode resultat for årets første 9 måneder også skal ses i lyset af, at banken endnu ikke er færdig med at implementere den strategi, der blev vedtaget sent i 2016 – ”Den personlige bank i en digital verden” - hvilket blandt andet kan ses i driftsomkostningerne, der er øget med 10 procent.

- Vores omkostningsudvikling bærer præg af, at vi stadig er i den fase, hvor der som led i strategien investeres i vigtige tiltag, blandt andet på IT-området, som skal give gevinster på længere sigt – både for banken og kunderne, siger Lasse Nyby.

Nettorenteindtægter fortsat under pres
Basisindtægterne blev på 2.377 millioner kroner, hvilket er på niveau med samme periode i 2016.

Nettogebyrindtægterne er 59 millioner kroner højere, svarende til en stigning på 8 procent. Fremgangen har baggrund i en fortsat fremgang i realkreditformidling samt pæn vækst i nettogebyrindtægter på forsikring og betalingsformidling.

Nettorenteindtægterne blev på 1.173 millioner kroner – en nedgang på 53 millioner i forhold til samme periode sidste år på trods af, at bank- og leasingudlån er vokset med 4 procent siden nytår.

Men i negativ retning trækker den udfordring, som alle banker må kæmpe med – stigende konkurrence i et lavrentemiljø, der sætter rentemarginalen under et vedvarende pres. Rentemarginalen er faldet med 30 basispoint siden nytår.

Stærkt image og høj kundetilfredshed
I forbindelse med regnskabsoffentliggørelsen hæfter Lasse Nyby sig også ved, at Spar Nord i den seneste tids målinger af bankernes image og kundernes tilfredshed generelt har opnået attraktive placeringer, og at det er helt i tråd med bankens strategi:

- Vi ligger højt i de forskellige målinger, der i årets løb er lavet vedrørende bankernes image og ikke mindst kundetilfredshed. Det tyder på, at vi er lykkedes med det, som er kerneværdien for Spar Nord – nemlig at sætte kunden i centrum med personlig rådgivning og service af høj kvalitet. Og netop den gode personlige service er noget, som vi sætter endnu mere fokus på med vores nye strategi – herunder nyindretning en af vores lokale banker rundt omkring i landet, lyder det afsluttende fra Lasse Nyby.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.
16. maj 2019, 11:00
Fra torsdag den 23. maj til lørdag den 25. maj afholder Roslev byfest. Det bliver tre dage fyldt med aktiviteter for hele familien.
15. juli 2019, 09:00
Den 22.-27. juli 2019 er Spøttrup Borg omdannet til et stort middelaldermarked, hvor både danske og udenlandske aktører deltager.
12. juli 2019, 13:00
Midt- og Vestjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde den 29-årige syrer Ibrahim Salah Jumma, der undløb fra politet torsdag den 11. juli 2019

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring