Vindmølle og solecelleanlæg ved GreenLab Skive

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Når store beslutninger skal træffes, kræver det et grundigt forarbejde. Det gælder ikke mindst, når det er spørgsmålet om opførelsen af vindmøller, der er på dagsordenen.

Og dét er der, for GreenLab Skive Vind har søgt om tilladelse til at opstille 13 vindmøller i Kåstrup.  Derfor inviterer Skive Kommune nu borgerne til dialog om vindmøllerne – en proces, der er startet op med invitation til et borgermøde den 6. marts 2019.

Det er en vigtig debat, hvor der er store hensyn at tage. Dels er der en række borgere, hvis hverdag vil blive påvirket, såfremt vindmøllerne bliver en realitet, dels er der et unikt udviklingspotentiale for hele Skiveegnen i få dem opført. Håbet er, at en reel dialog med borgerne vil føre til enighed om det, der kommer til at ske i Kåstrup.

Der er et stort potentiale i den banebrydende udvikling, der i øjeblikket foregår i GreenLab Skive, der rækker langt ud over kommunegrænsen. Og vindmøllerne, der nu er til debat, udgør et centralt element i udviklingen af den grønne erhvervspark, der allerede har gjort sig bemærket på et internationalt plan.  Vindmøllerne vil være med til at understøtte GreenLab’s vision om at være den førende grønne erhvervspark i Europa, når det kommer til fremstilling af blandt andet biogas, brint, metan, sol- og vindenergi. De vil også være med til at gøre erhvervsparken endnu mere attraktiv for fremtidige industrier og virksomheder, der kunne tænkes at knytte sig til området.

Tættere på målet
Hvis projekterne bliver til virkelighed, bliver der tale om 12 vindmøller langs rute 26, en demomølle inde på selve Greenlab-området og en solcellepark på 44 hektar. Tilsammen forventes de at give en elproduktion på ca. 185 GWh årligt, hvilket svarer til ca. 10,6% af Skive Kommunes samlede årlige energiforbrug. Det vil derfor øge graden hvormed Skive Kommune er selvforsynende med vedvarende energi fra 54% til ca. 65% og bringe Skive Kommune et godt stykke tættere på målet om at være 100% selvforsynende i 2029.

Skive Kommune tog hul på en fordebat om projektet den 15. februar, og den løber frem til den 15. marts. I denne periode kan borgere indsende bemærkninger og forslag til planlægningen til kommunens tekniske forvaltning. Den 6. marts holder kommunen som allerede annonceret et borgermøde.

Invitationerne er sendt ud til naboerne til møllerne, men alle borgere er velkomne. Her vil vindmølle-projektet blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere planerne.

Skive Kommune håber, at så mange som muligt vil deltage, så der bliver tale om så bredt et grundlag som muligt at arbejde videre med. Der vil senere blive afholdt endnu et borgermøde, ligesom alle til hver en tid er velkomne til at kontakte forvaltningen med spørgsmål og kommentarer.

Borgermødet vil blive afholdt i OddenseHus på Andrupvej 1C, 7860 Spøttrup kl. 17-19.30 onsdag den 6. marts

Procesplan
I maj fremlægges de bemærkninger, som er kommet ind under fordebatten, politisk. Sammen med bemærkningerne fremlægges også svar på disse bemærkninger.

Kommuneplantillægget, lokalplanen, miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten forventes politisk behandlet i løbet af efteråret 2019. I denne behandling vil forslaget til plangrundlaget igen komme i offentlig høring.

Den offentlige høring bliver på mindst 8 uger og forventes at forløbe til efteråret eller vinteren 2019. Der vil ligesom ifm. fordebatten blive afholdt et borgermøde i løbet af denne periode. Her vil også Energistyrelsen deltage og informere om muligheden for erstatning for værditab for naboejendomme (Værditabsordningen) – som er en særlig kompensationsordning ifm. opsætningen af vindmøller og solceller.

Under den offentlige høring vil det være muligt for alle at komme med bemærkninger og indsigelser til plangrundlaget.

Efter den offentlige høring behandles de indkomne bemærkninger og indsigelser, hvorefter de fremlægges politisk. Det vurderes samtidig også om modtagende bemærkninger og indsigelser skal påvirke plangrundlagets indhold.

Kontakt Skive Kommune med bemærkninger og forslag til plan:
Skive Kommune
TEMU
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Husk at anføre tydeligt at din henvendelse vedrører fordebatten for solceller og vindmøller ved GreenLab.

Hvis du ønsker at deltage på borgermødet d. 6. marts, skal du tilmelde dig ved at kontakte:

Amanda Dam Knudsen på AMZR@skivekommune.dk, tlf. 9915 7707 eller
Vivi Hjortsø på VMHJ@skivekommune.dk, tlf. 9915 3625

Tidsplanen for den videre planlægning ser ud som følger:

Tid

Begivenhed

5. februar

Politisk behandling af igangsætning af fordebat

14. februar

Underretningsbrev om politisk beslutning og fordebat

15. februar – 27. marts

Fordebat i 6 uger

6. marts

Borgermøde

7. maj

Politisk behandling af bemærkninger og beslutning om den videre planproces

Sommer/efterår 2019

Politisk behandling af plangrundlaget til offentlig høring

Efterår/vinter 2019

Offentlig høringsperiode på 8 uger, inklusiv borgermøde

Vinter/forår 2020

Politisk behandling af plangrundlaget til endelig vedtagelse

Vinter/forår 2020

Offentliggørelse af vedtagne planer

Vinter/forår 2020

Klagefrist på 4 uger

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. juni 2019, 09:00
Midt i en verdensrekord har Thise Mejeris rødkit ost, Benedict Rød Kloster, opnået den fornemste hæder af hæder en ost kan få i den gastronomiske supermagt Frankrig.
18. juni 2019, 13:00
Maskinmester Michael Petersen går på pension efter næsten 33 års ansættelse ved Skive Kommune.
12. juni 2019, 15:00
Fredag den 14. juni udgives Hestedrømme 2, Tine og den islandske hest Sif. Der inviteres til bogudgivelse med åben stald/ridehal på Laanumgaard fra klokken 15.00-18.00
7. juni 2019, 13:00
Steffen har 4 børn, fuldtidsarbejde og færdig med deltidsstudie: ”Jeg har fået det bedste fra to verdener”.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring