Skive Kommune kortlægger naturen

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Skive Kommune er som alle andre af landets kommuner forpligtet til at registrere naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige moser, ferske enge, overdrev, heder og strandenge med et samlet areal på over 2500 m², samt søer og vandhuller på over 100 m².

Registreringen foregår ved, at vi besøger de enkelte områder og indtegner afgrænsningen på luftfoto. Derudover registrerer vi plantearter på arealet, og vi vurderer tilstanden ud fra forskellige parametre; f.eks. højden på vegetationen, hydrologi og graden af næringspåvirkning. Ved at registrere planterne får vi et godt mål for biodiversiteten, både i det enkelte naturområde og i kommunen som helhed.

Når feltsæsonen er slut (ca. midt oktober), taster vi alle de indsamlede data ind i Danmarks Miljøportal og tilretter fladerne i kortlaget. Når alle indtastninger er godkendte, bliver der automatisk beregnet en tilstandsværdi for hvert område. Denne værdi bliver blandt andet brugt til at sammenligne naturen på tværs af landet. Artssammensætningen har indflydelse på den såkaldte HNV-værdi, som har betydning, hvis man ønsker at søge tilskud til pleje af naturarealer. Planteregistreringerne bliver desuden brugt af forskere på danske og udenlandske universiteter. Klik her og læs mere om HNV.

I løbet af sommeren 2019 forventer vi at besøge ca. 500 af kommunens naturarealer. Vi kan ikke sige på forhånd, hvilke områder vi besøger først, da det bl.a. afhænger af vejr (tørke), og andre planlagte projekter.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du som lodsejer ønsker at blive orienteret inden vores besøg, kan du henvende dig til evgr@skivekommune.dk eller laje@skivekommune.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 9915 6305.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. juni 2019, 09:00
Midt i en verdensrekord har Thise Mejeris rødkit ost, Benedict Rød Kloster, opnået den fornemste hæder af hæder en ost kan få i den gastronomiske supermagt Frankrig.
18. juni 2019, 13:00
Maskinmester Michael Petersen går på pension efter næsten 33 års ansættelse ved Skive Kommune.
7. juni 2019, 13:00
Steffen har 4 børn, fuldtidsarbejde og færdig med deltidsstudie: ”Jeg har fået det bedste fra to verdener”.
19. juni 2019, 16:00
Søndag den 23. juni afholdes der traditionen tro Sankt Hans aften mange steder i Skive, Salling og Fjends.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring