Torsten søger støtte til Græsmælk fra ”Hvanstrup”

Foto: Thise Mejeri / Coop
Mad og drikke:

Torsten er 5. generation på slægtsgården ”Hvanstrup” i Himmerland. Gården kom i familiens eje i 1861. I 1998 omlagde Torsten ejendommen til økologisk drift, og lige siden har han været andelshaver i Thise Mejeri.

Nu ønsker Torsten i et samarbejde med Thise Mejeri at producere græsmælk, hvilket indebærer, at køer, ungdyr og kalve udelukkende skal leve af græs og græsmarksprodukter. Det betyder Ingen korn, ingen majs, ingen soja, ingen raps, kort sagt: ingen menneskeføde.

Kreaturerne skal kun æde det, som hele deres drøvtyggersystem er indrettet til, nemlig celluloseholdige foderemner som græs og halm.

Når køerne ikke fodres med kraftfoder, falder mælkeydelsen betydeligt. Til gengæld får mælken en anden og ernæringsmæssigt mere interessant fedtsyresammensætning.

Torsten vil også give ejendommens dyr mere plads i staldene. Derudover har Torsten og Thise Mejeri formuleret flere græsmælksregler, der alle har til formål at øge dyrevelfærden yderligere:

Som udgangspunkt har Thises landmænd formuleret følgende græsmælksregler:

Gården

 • Der skal være en selvforsyningsgrad med foder på minimum 90 %.
 • Der skal være produktion af fødevarer på minimum 15 % af markarealet.
 • Der skal udarbejdes en naturplan, som sikrer vildt og biodiversitet.
 • Gården drives ekstensivt, det vil sige, at der som gennemsnit maximalt gødes med 60 kg udnyttet N pr ha.

Køerne

 • Foderet består af græs og græsmarksprodukter, dvs. 100 % grovfoder.
 • Om sommeren er køerne på græs dag og nat i minimum 3 måneder, om vinteren fodres de med græsensilage og hø.
 • Der fodres ikke med stivelse i form af korn, majs, kraftfoder eller kartofler. Køerne kan fodres med en mindre andel frasorterede gulerødder eller lignende. Torsten vil dog ikke benytte sig af dette.

Kalve

 • Efter fødslen går ko og kalv sammen i minimum 3 døgn.
 • Kalve opstaldes kun i fællesbokse.
 • Kalvene får mælk i minimum 4 mdr.
 • Hvis tyrekalvene sælges, skal kalven være min. 2 mdr. og den skal sælges til en økolog.

Græsmælk er et pilotprojekt, hvor mælkemængderne er begrænsede. På den baggrund har COOP besluttet, at græsmælken kun skal forhandles i Irma-butikker i introduktionsfasen. Hvis græsmælk sælger godt i Irma, er det planen, at mælken efterfølgende skal distribueres over hele landet.

Coopcrowdfunding kan der læses meget mere om hvordan man støtter, og hvad hele projektet skal ende ud i.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
19. september 2018, 11:00
Flere erhvervsfolk fra Skive og omegn fik i aftes afprøvet sangtalentet, da sangeren Anders Blichfeldt gæstede Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
18. september 2018, 15:00
Mange på Skiveegnen kender Staarup Hovedgaard, der ligger få km øst for Skive.
19. september 2018, 13:00
Der er tilfredshed i Skive Byråd og hos Danish Crown. Parterne er nået til enighed om en aftale for slagterigrunden. Skive Byråd har i dag godkendt den endelige købsaftale.
19. september 2018, 16:00
I samarbejde med Googles ”Succes Online” afholder SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter igen i år 2 workshops

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring