Fire nye ambitiøse mål for folkesygdom

Demens er en folkesygdom i voldsom vækst. Det er i dag den femte største dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af demens.
Demens er en folkesygdom i voldsom vækst. Det er i dag den femte største dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af demens.
BOLIG & LIVSSTIL:

Fire nye ambitiøse mål for en af de størst voksende folkesygdomme i Danmark

DemensalliancenDemens er en folkesygdom i voldsom vækst. Det er i dag den femte største dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af demens. Derfor har Alzheimerforeningen, FOA, Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd og PenSam dannet Demensalliancen. For at skabe et bedre liv for personer demens og deres pårørende og sikre, at ingen er alene med demens i Danmark.

De kommende års menneskelige, økonomiske og politiske udfordringer på demensområdet kan kun løses med en samlet og koordineret national indsats. Derfor lancerer Demensalliancen for første gang i Danmark fire ambitiøse, men realistiske 2025-mål for demensindsatsen i Danmark. Vi tager første skridt, og håber, at politikerne tager de næste. Der er brug for større visioner og mere politisk handling på området. Målene er:

MÅL 2025

FÆRRE PERSONER MED DEMENS OG FÆRRE LEVEÅR MED SVÆR DEMENS

Antallet af nye tilfælde af demenssygdom reduceres med 10% hvert år. Personer med demenssygdom lever mindst 10 % længere i faserne med ”let demens” og ”middelsvær demens”

BEDRE UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

Alle med symptomer på demenssygdom tilbydes kvalificeret udredning. Mindst 75% af alle nye demenstilfælde har fået en demensdiagnose, hvoraf mindst 95% har fået stillet en specifik diagnose

Antallet af unødige indlæggelser af personer med demens reduceres med mindst 30%

BEDRE LIV FOR PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE

Alle kommuner er erklæret demensvenlige kommuner
Alle nybyggede og eksisterende plejeboliger er demensindrettede og demenssikrede.

Pårørende til personer med demens har adgang til den nødvendige viden og værktøjer

MERE VIDEN OM DEMENS

Mindst 1% af Danmarks samlede omkostninger til demens anvendes til forskning i forebyggelse, bedre behandling og pleje af personer med demens.

Alle ansatte, der arbejder med personer med demens, har viden om demenssygdom

 

Disse mål skal sætte retningen for en ny politisk national indsats med koordination og kvalitet i indsatsen på tværs af sygdom, specialer og sektorer. For Danmark bør gå forrest for at nedbringe antallet af personer med demens.

Læs mere om målene, koncepterne og visionen på www.demensalliancen.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
16. november 2018, 14:00
På baggrund af en god dialog mellem butikker og erhverv langs Viborgvej, og Skive Kommune, er det besluttet at udsætte opstart af næste etape.
14. november 2018, 12:20
Har du fået stjålet din mountainbike i Skive- eller Struer-området, er der nu håb for, at du kan få den tilbage.
5. november 2018, 13:00
Fredag den 16. november kl. 16:00 tændes byens juletræ og byens nye julebelysning. I år kommer Paw Patrol også forbi og underholder.
16. november 2018, 09:00
Forventes at ankomme til Skive søndag eftermiddag d. 18. november ca. kl. 14:00, sejlende under antiquansk flag.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring