Årsmøde og jubilæum i Sundsøre Lokalarkiv

Sundsøre Lokalarkiv, Sølvvej 38
Foto: Sundsøre Lokalarkiv
Sundsøre Lokalarkiv, Sølvvej 38
KULTUR:

Den 10. maj kl. 19.00 afholdes offentligt årsmøde samt 40 års jubilæum for Sundsøre Lokalarkiv og støtteforening. Aftenen byder på foredrag ved Jørgen Thomsen, Odense, Formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver: ”Arkiver – Fortid, Nutid og Fremtid”.

Det sker på adressen:
Købmandsgården i Thorum
Sølvvej 38, Thorum, 7870 Roslev

Arkivets historie
På et møde 7. marts 1977 besluttedes det at stifte et lokalhistorisk arkiv for Sundsøre kommune. I mødet deltog indbudte repræsentanter fra hvert landsogn, heraf flere forhenværende sognerådsmedlemmer og andre lokalt aktive personer. Vedtægterne blev godkendt på det stiftende årsmøde 25.5.1977 – og af Sundsøre Kommunalbestyrelse 1.7.1977.

Det var fra starten en forudsætning, at arkivarbejdet skulle udføres som frivilligt arbejde. Ved frivilligt arbejde og hjælp fra landsorganisationen (SLA) lykkedes det at få etableret et velfungerende arkiv – ikke mindst takket være et arkivudvalg med repræsentanter for hvert af de 10 sogne i kommunen. Sognerepræsentanterne sørgede for indsamling af materiale fra- og kontakten til sognene.

Det stod hurtigt klart, at en stor del af arbejdet kom til at ligge på formand/arkivleder. Ingen havde i starten forestillet sig, hvor omfattende et sådant arbejde egentlig var, - eller den rivende udvikling, der i de kommende år ville komme inden for de lokalhistoriske arkiver.

I årene fra 1982-87 var der stor ledighed, og arkivet nød godt af forskellige beskæftigelsesordninger og amtsprojekter. I foråret 1986 bevilgede kommunalbestyrelsen 4 timer som arkivpædagog til arkivlederen. Fra 1. marts 1997 blev arkivlederen fuldtidsbeskæftiget med arkivarbejdet.

Arkivets første lokaler blev et magasinrum under Breum skole, med mulighed for på åbningsaftener at arbejde i den tilstødende kælder. Fra april 1980 fik vi gode, men brandfarlige lokaler på 1. salen i Jebjerg gl. skole. Og fra april 1987 til okt. 1999 havde arkivet til huse i rigtig gode lokaler på Selde Ældrehjem.

I 1997 ønskede ældrecenteret at disponere over lokalerne, og arkivet fik et godt tilbud.

Lørdag den 23. oktober 1999 kunne arkivet ved en reception markere flytningen fra Selde til de nye, hyggelige og rummelige lokaler i Thorum gl. Købmandsgård, der hermed blev arkivets 4. adresse.

1979 begyndtes et lokalt arkivsamarbejde mellem arkiverne i Skive, Sundsøre, Sallingsund, Spøttrup, Fjends og Fur om årsskriftet, Skiveegnens Jul. Årgangene 1979-1993 i samarbejde med Forlaget Thise v/ Elsa og Erik Sten Sørensen. De følgende årgange er udgivet på eget forlag.

I 1980 stiftedes en amtskreds under SLA: Lokalhistoriske Arkiver i Viborg Amt (LIVA). Efter en lang række aktive år og mange fælles amtsprojekter opløstes amtskredsen i forbindelse med kommunalreformen 2007.

Arkiv og arkivar har i årenes løb arrangeret – og deltaget i adskillige projekter, afholdt udstillinger, foredrag og naturvandringer; kurser i slægts- og lokalhistorie. Årsmøderne har ofte samlet omkring 100 deltagere, med gode og kendte foredragsholdere.

Siden 2006 har arkiv og støtteforening udgivet Lokalhistorisk Kalender.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
14. januar 2020, 11:00
Om kort tid bliver Thise Mejeris mælk tappet på en ny klimavenlig karton. De nye kartoner vil helt igennem være baseret på træmasse fra Skandinavien og sikrer en markant CO2 reduktion.
17. januar 2020, 15:00
Hvem kunne ikke godt tænke sig at se ’gerningsstedet’ på Bette Jenses Hyw?
13. januar 2020, 11:00
Konfirmationskjoler, tøj til Blå Mandag, smykker, flot borddækning og spændende mad.
17. januar 2020, 13:00
De tre samarbejdspartnere i det lokale turismearbejde Destination Limfjorden er blevet enige om at placere hovedkontoret på Mors, mens formandsposten tilfalder Skive Kommune.

Find virksomhed
Søg her
Dynamic-it
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring