Tæt på milliardomsætning i Thise Mejeri i 2016

Foto: Thise Mejeri
ERHVERV:

Thise Mejeris omsætning nåede i 2016 op på 973 mio kr mod 916 mio kr i 2015, og 2016-regnskabet gav et resultat på 27,9 mio. kr.

Det er med tilfredshed, at mejeriet kan notere sig et resultat, som er tæt på sidste års resultat på godt 29 mio kr og bedre end det budgetterede resultat for 2016 på 26 mio kr.

Mejeriets indtjening udtrykt i øre pr kg mælk for 2016 blev på 372 øre pr kg standardmælk mod 378 øre pr kg i 2015. Trods den lidt lavere indtjening i 2016 sikrede mejeriet sig en klar konkurrencedygtighed mht. mælkeprisudbetaling til andelshaverne i et for mejeriindustrien generelt meget svært 2016 samtidigt med, at mejeriets konsolideringsevne helt ud var tilfredsstillende i 2016.

Det tilfredsstillende resultat skyldes især et samspil af totalt set gode markedsprisvilkår både i Danmark og på de nære eksportmarkeder, en øget forædlingsgrad og produktionseffektiviseringer.

Kødsamarbejdet med Coop startede som planlagt op pr 01. juli 2016. Denne aktivitet har udviklet sig både tilfredsstillende og som forventet for Thise.

Forventning til fremtiden
Thise Mejeri forventer øget konkurrence i 2017 grundet en stor tilgang af økologisk mælk til de nordeuropæiske mejerier. Alligevel har Thise positive forventninger til 2017 med fokus på øget markedsværdiopbygning og på en øget evne til indtjening igennem øget salg af færdigprodukter og produktionseffektiviseringer.

De positive forventninger har baggrund i, at mejeriet forventer en fortsat udvikling i salg og aktiviteter på hjemmemarkedet. Endvidere forventer ledelsen, at salget af færdigvarer til de nære eksportmarkeder vil stige betydeligt i værdi og i omsætning i 2017. Ledelsen forventer også, at salget til det kinesiske marked vil blive stadig mere vigtigt for Thise, især grundet den forventede øgede konkurrence på økologiske mejeriprodukter i Europa. Endelig bliver arbejdet med effektivisering i 2017 intensiveret med færdiggørelse og implementering af de seneste års betydelige IT investeringer i produktionsstyringssystemer, i implementering af LEAN værktøjer i produktionsprocesserne og med opsætning af klarere effektiviseringsmål end i tidligere år.

Faktatal for Thise Mejeri 2016 2015
Økologisk mælk 102 mio kg 99 mio kg
Omsætning 973mio kr 916 mio kr
Indtjening 372 øre pr kg 378 øre pr kg
Resultat 27,9 mio kr 29,5 mio kr
Egenkapital 104 mio kr 88 mio kr
Soliditetsgrad 31,7% 28.2%
Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
22. januar 2019, 08:30
Fødevarestyrelsen har igennem de franske myndigheder fået oplyst at Duo oil and vinegar-sæt tilbagekaldes, da det afgiver bly.
22. januar 2019, 13:00
Siden starten af 2018 har SET afprøvet ideen om at have lokale satellitkontorer udenfor Skive.
22. januar 2019, 11:00
Gulvbranchen i Dansk Byggeri skyder kampagne i gang for at vise unge, hvordan hverdagen er for en gulvlægger.
22. januar 2019, 15:00
Vi har i dag en massiv udfordring med plastaffald. Flere steder ser vi, hvordan plastik hober sig op, forurener i havene og for en del af de forskellige plast-typer er vores eneste mulighed i dag, afbrænding eller deponi.

Find virksomhed
Søg her
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring