Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af seks vindmøller ved Greenlab

Ældre mølle i Skive Kommune.
Foto: Arkivfoto: Skive Kommune
Ældre mølle i Skive Kommune.
ERHVERV:

Ambitionen om CO2-neutralitet kommer et stort skridt nærmere, hvis planerne om i alt syv vindmøller i og omkring GreenLab Skive-området samt et stort solcelleanlæg bliver en realitet

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af seks vindmøller - samt en demonstrationsvindmølle inde i GreenLab Skive-området - og et solcelleanlæg på op til 34 hektar, hvilket svarer til næsten 48 fodboldbaner. Seks vindmøller og solcelleanlægget etableres syd for GreenLab Skive.

”Planerne om vindmøller og solceller er helt i tråd med vores Klima og Energistrategi, hvor målsætningen er CO2-neutralitet i 2029”, siger Lars Peter Salhøj, chef for Plan og Support i Skive Kommune.

Vindmøller i forening med solceller er helt unikt. Samspillet mellem de to teknologier giver en mere jævn elproduktion, fordi vinden typisk blæser, når solen ikke skinner, og omvendt.

Samtidigt understøtter planen om vindmøller visionen for GreenLab Skive om at blive en fuldskala demonstration af fremtidens energilandskab, hvor overskydende vindmøllestrøm omdannes til gas, som kan lagres på gasnettet.

Kan dække alle kommunens husstande

Tilsammen forventes de syv vindmøller og solcelleanlægget at producere mere end 100 millioner kWh om året. Det svarer til mere end 25.000 husstandes årlige elforbrug på 4.000 kWh. I Skive Kommune er der cirka 22.400 husstande. Det giver en besparelse på op mod 94.000 tons CO2 årligt, hvis vindmølle- og solcellestrømmen erstatter el, produceret på kul.

”Især vindmøllerne vil have en kæmpe positiv effekt på kommunens CO2-regnskab, som for hvert år viser mindre og mindre CO2-udledning”, forklarer Lars Peter Salhøj.

Vindmøllerne syd for Kåstrup vil have en totalhøjde på knap 150 meter til vingespids i topstilling, og hver vindmølle har en effekt på cirka 4,2 MW. Demonstrationsvindmøllen i GreenLab Skives område forventes have en totalhøjde på knap 130 meter til vingespids i topstilling og en effekt på 3,6 MW. Den samlede effekt på de syv vindmøller forventes at blive på omkring 28,8 MW. Solcelleanlægget vil have en effekt på cirka 20 MWp.

 

Gamle vindmøller tages ned

Opstillingen af de nye vindmøller medfører, at lige så mange gamle vindmøller tages ned. Etableringen vil også medføre, at syv boliger, der i dag er placeret i det område, hvor møllerne skal opstilles, er blevet opkøbt og vil senere blive nedlagt. 

Den 3. april skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte, om planarbejdet skal sættes i gang. Hvis udvalget siger ja, vil det fra 9. april til 7. maj være muligt for alle borgere, virksomheder og myndigheder at komme med bemærkninger og forslag til projektet. Den 19. april vil der blive afholdt borgermøde.

Planarbejdet fortsætter frem til foråret 2019, hvor kommunen skal vedtage og herefter offentliggøre kommuneplantillæg og lokalplan. Undervejs i processen vil der blive mulighed for borgere og virksomheder for at komme med indsigelser til planerne. Processen afsluttes med fire ugers klagefrist over kommunens afgørelse om de endelige vindmølle- og solcelleplaner. Det forventes at ske i foråret 2019.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk Oprettet af: Skive-her.dk, mail@skive-her.dk


Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Følg Skive-Her på Facebook

Vis flere
Mest læste nyheder de sidste 24 timer:
10. september 2019, 10:00
Søndag den 15. september 2019 er der Åbent Landbrug, hvor cirka 100.000 danskere hvert år får masser af frisk luft.
20. september 2019, 09:00
Tjek batterierne i lommelygten og sæt en brik i kalenderen den 4. oktober kl. 19-22. Her fylder Børnekulturnatten nemlig Skives mørklagte gader, torve og bygninger.
9. september 2019, 15:30
Skive Havns jubilæum fejres i forbindelse med Træskibssejladsen.
18. september 2019, 13:00
Veje spærret på grund af kloakarbejde.

Find virksomhed
Søg her
Worm Photo Fotograf Skive
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk
Dynamic-it webudvikling og onlinemarkedsføring
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring